poniedziałek, 9 lutego 2015

10. Pułk Dragonów - sześciofuntówka z Universal Carrier. 10th Dragoons - 6pdr gun with Universal Carrier.

Nowe uzupełnienia dla mojego 10. Pułku Dragonów. Tym razem wszystkie modele i figurki pochodzą od Warlord Games.
New reinforcements for my 10th Dragoons. This time all models and figures are from Warlord Games.

Universal Carrier:

Sześciofuntówka:
6pdr gun:

Sześciofuntówka jest zdejmowalna i można ją "doczepić" do carriera:
6pdr is removable and can be 'attached' to the carrier:

Nowy officer:
New officer:

Teraz moje siły są gotowe na kampanię, która zaczyna się już w ten czwartek! 
Now my forces are ready for the campaign, which is going to start this Thursday!

6 komentarzy: