środa, 12 listopada 2014

Sudan - the River Column.


Today short relation from our second Saturday game, the River Column. I wasn't play this game, however all my figures were used there. This time British had two infantry brigades, cavalry regiment, two guns and two river steamers, Mahdist forces were similar to the desert game: 27 warbands, 5 skirmishes, 5 horse cavalry and 15 camel cavalry and four guns and the dhow.
Dzisiaj krótka relacja z naszej drugiej sobotniej gry, the river Column. Osobiście nie rozgrywałem tej gry, jednak wszystkie moje figurki zostały doń użyte. Tym razem Brytyjczycy mieli dwie brygady piechoty, regiment kawalerii, dwa działa i dwa parowce rzeczne, Mahdyści dysponowali podobnymi siłami do tych z gry na pustyni: 27 warbandów piechoty, 5 oddziałów harcowników, 5 konnej kawalerii, 15 kawalerii na wielbłądach oraz cztery działa i dhow.

In this game British managed to reach the center of the table, where they met 15 warbands of the enemy. They outnumbered the British and started to push them back. Form the river Mahdists attacked the steamer with their dhow and managed to sunk it. Finally the British troops get surrounded and massacred, only one infantry battalion survived, and those mean less forces for our sunday game - the siege of Khartoum.
W tej grze Brytyjczykom udało się dojść do środka stołu, gdzie napotkali 15 warbandów wroga. Liczniejszy przeciwnik zaczął spychać Brytyjczyków do tyłu. Ze strony rzeki Mahdyści zaatakowali parowiec przy użyciu swojego dhow i w końcu udało im się go zatopić. Ostatecznie oddziały brytyjskie zostały okrążone i zmasakrowane, jedynie batalion piechoty uszedł z życiem, a to oznaczało mniej oddziałów dla naszej niedzielnej gry oblężenia Chartumu.

And some links:
Kilka linków:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

Jack's relation on his blog:
Relacja Jack'a na jego blogu:

TO BE CONTINUED...
CIĄG DALSZY NASTĄPI...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz