wtorek, 11 listopada 2014

Sudan, big game - The Desert Column. Sudan, wielka gra - The Desert Column.

During last weekend I took the part of big Sudan game. Whole game was divided into three games: two on Saturday, the relief columns, the outcome of these games would determine the forces for the Sunday siege of Khartoum game. I took the part in Desert Column game and commanded the Mahdists forces.
Podczas ostatniego weekendu wziąłem udział w wielkiej grze osadzonej w czasach Pierwszej Wojny w Sudanie.  Cała rozgrywka była podzielona na trzy gry: dwie w Sobotę dotyczące odsieczy, wynik tych dwóch gier miał rozstrzygnąć o ilości oddziałów w niedzielnej grze, oblężeniu Chartumu. Ja wziąłem udział w walkach kolumny przedzierającej się przez pustynię i byłem głównodowodzącym oddziałów Mahdystów.
The Desert Column table. Stół do gry dla odsieczy od strony pustyni.
British objective. Brytyjski cel ataku.

I had for my orders 27 warbands, 5 skirmishes, 5 horse cavalry units, 15 camel cavalry units against 6 British infantry battalions, two guns and two cavalry regiments plus some possible Egyptian troops. In our game we had three Mahdists players and two British, the Egyptian player was going to join later to our game, however he arrived when the battle was over and his troops were commanded by British players.
Pod moimi rozkazami było 27 warbandów, 5 oddziałów harcowników, 5 oddziałów kawalerii na koniach i 15 oddziałów kawalerii na wielbłądach przeciwko sześciu brytyjskim batalionom piechoty, dwóm działom i dwóm regimentom kawalerii. W naszej grze wzięło udział trzech graczy po stronie Mahdystów i dwóch po stronie Brytyjskiej, gracz egipski miał dołączyć do naszej gry później, jednak gdy przybył było już po grze i jego oddziałami dowodzili gracze brytyjscy.
British brigades. Brytyjskie brygady.

In our game I decided to attack the British as soon as posible and this tactic worked well. The use of hidden troops rule (created by Chris Henry for this game - we had several cards and some of them represented hidden units and some of them not; we were able to move this cards as the normal units, they had to be revealed 12 inches from the enemy unit) allowed us to put British in the trap. They get stopped at the beginning of the 15' table. Mahdists repeated their attack and finally managed to broke the one of the British brigades, however the second brigade survived the battle. At the end of the game arrived the Egyptian brigade (three infantry battalions, cavalry regiment and the gun), but was crushed by Mahdists attack. This game finished with Mahdists victory and not many troops were available for the Sunday game...
W naszej grze zdecydowałem się uderzyć na Brytyjczyków jak to było najszybciej możliwe. Użycie zasady ukrytych jednostek (stworzonych przez Chrisa Henry'ego dla tej gry -  mieliśmy w posiadaniu kilkanaście kart i część z nich reprezentowało ukryte oddziały, a część nie; mogliśmy te karty swobodnie poruszać tak jak normalne jednostki, gdy zbliżyły się na odległość 12 cali, musiały zostać odsłonięte) pozwoliło nam na wprowadzenie Brytyjczyków w pułapkę. Zostali oni zastopowani na początku stołu o długości 15 stóp. Mahdyści powtarzali swoje ataki i w końcu udało im się złamać jedną z brytyjskich brygad, jednakże drugiej udało się przetrwać bitwę. Pod koniec gry przybyła brygada egipska (trzy bataliony piechoty, regiment kawalerii i działo), jednak został zniszczony przez mahdyjski atak. Gra skończyła się zwycięstwem Mahdystów i zbyt wielu oddziałom nie udało się przetrwać do niedzielnej gry...
First Mahdists brigade discovered. Pierwsza odkryta brygada Mahdystów.
Hundrets of Mahdysts vs British battalions. Setki Mahdystów przeciwko brytyjskim batalionom.
The Egyptians. Egipcjanie.
The last defending line. Ostatnia linia obrony.
The victorious Mahdists. Zwycięscy Mahdyści.

TO BE CONTINUED...
CIĄG DALSZY NASTĄPI...

Full gallery from the game on my Flickr:
Pełna galeria z gry na moim Flickr:
Bill's relation on his blog:
Relacja na blogu Bill'a:
Jack's relation on his blog:
Relacja Jack'a na jego blogu:

4 komentarze:

  1. Waouh, great looking game Bart...with the sun of Sudan!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Thank you Phil, but wait for the last battle, the siege of Khartoum. We had marvelous sunshine that day and the table looked amazing!

      Usuń