poniedziałek, 20 października 2014

Normański hrabia . Norman Count.

W niektórych systemach potrzebne są specjalne figurki dowódców. To jest mój normański hrabia wraz ze swoim sztandarowym i heroldem. Będzie dowodził oddziałami piechoty. Figurki to Conquest Games.
In some systems one needs some special leaders figures. This is my Norman Count with his banner and Herold. He will be commanding infantry units. Figures are Conquest Games.


6 komentarzy: