niedziela, 18 maja 2014

A Fistful of Kung Fu 2

Last Thursday we had a wee game with A Fistful of Kung Fu. This time I played again with the Soviet team against some Partisans (or something like this) lead by Colin Jack and Campbell Hardie. This time my team again was better and in the last action my Commisar finally killed the opposite hero. It was our second game with this system and I become a great fan of them. Specially this system with reactions - countereactions is just brilliant and I even know how to use them with something different. As it was mentioned it was our second game and this time only Colin have read the rules so the game was much more about looking into the book and finding proper paragraphs, but I believe that next time the game will be much quicker.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę z zasadami A Fistful of Kung Fu. Tym razem znów grałem Sowietami przeciwko Partyzantom (lub czymś w tym rodzaju) prowadzonym przez Colina Jacka i Campbella Hardiego. Tym razem mój zespół znów był lepszy i w ostatniej akcji mój Komisarz ubił wrogiego bohatera. Była to nasza druga gra z tymi zasadami i stałem się ich wielkim fanem. specjalnie podoba się mi system akcji - reakcji, który już wiem że będę mógł wykorzystać gdzie indziej. Jak już wspomniałem była to nasza druga gra i dlatego że tylko Colin był jedynym który faktycznie przeczytał zasady, ta gra była bardziej zaglądaniem do książki i szukaniem odpowiednich paragrafów ale wierzę, że następna gra będzie już znacznie szybsza. 

Forward Comrades!
No step backward!
Don't mess with KGB!
This team hasn't have stats yet...

2 komentarze: