wtorek, 18 czerwca 2013

Bolt Action - Vietnam

Bolt Action is a system generally written for the battles of World War II, however, these rules can be used for much later conflicts. At the last Partisan, Colin, Dave and Bill checked it in the conditions of the Korean War, and last Thursday at the club we checked it in the conditions of the war in Vietnam. Bill prepared by the special rules for the helicopters (file is available for download in Bolt Action Yahoo group).
Bolt Action to system generalnie napisany dla bitew z czasów Drugiej Wojny Światowej, jednak te zasady można wykorzystać do konfliktów znacznie późniejszych. Na ostatnim Partisanie, Colin, Dave i Bill sprawdzili go w warunkach wojny w Korei, a w ostatni czwartek w klubie sprawdziliśmy go w warunkach wojny w Wietnamie. Bill przygotował specjalne zasady dla helikopterów (plik jest dostępny do ściągnięcia w grupie Bolt Action na Yahoo).
The battlefield. Pole bitwy.
Local village. Lokalna wioska.
Local cows. Lokalne krowy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
1. Orders/Rozkazy.
AMERICANS/AMERYKANIE
(Colin Jack, Campbell Hardie)
A US outpost has come under sustained attack by the VC and several serious casualties have been suffered.  Reconnaissance suggests that further attacks are likely. Base HQ needs to decide whether to reinforce the garrison or withdraw it.  Whatever the decision, the casualties will have to be treated as soon as possible. A small riverine task force is available which should be able to accomplish any or all of these tasks. It comprises a Monitor, a Tango Boat and a Hospital Boat with Medevac capability. The main task is to evacuate the wounded to the hospital boat.  There is an operating theatre under the helipad and the casualties chances of survival depend on speed of rescue. You will gain Victory points for each casualty safely landed on the hospital boat and bonus points if they survive surgery as a result. Victory points will also be available for successfully inserting reinforcements or withdrawing survivors. 
Amerykańska placówka została zaatakowana przez siły Vietcongu, co spowodowało dość znaczne straty w ludziach. Rozpoznanie sugeruje, że może dojść do następnych ataków. Dowództwo bazy musi zdecydować czy wzmocnić garnizon, czy też go wycofać. Jakakolwiek decyzja zostanie podjęta, najważniejsi są ranni. Jako wparcie dostępna jest mała flotylla rzeczna składająca się z monitora, łodzi typu Tango i łodzi szpitalnej ze śmigłowcem medycznym. Głównym zadaniem jest ewakuacja rannych. Pod lądowiskiem znajduje się sala operacyjna i szansa na przeżycie rannych zależy od prędkości ich ratowania. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdego rannego przewiezionego na łódź szpitalną oraz za każdego, który przeżyje operację. Punkty zwycięstwa zostaną przyznane również za albo wsparcie bazy posiłkami, lub jej ewakuację.
Monitor
Tango type boat (M113 + 10 regulars)
Hospital boat with Medevac helicopter 

In the base:
10 regulars
4 LMG
2 Grenade launchers
River flotilla. Flotylla rzeczna.
The base. Baza.

VIETCONG
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
You have been ordered to eliminate a small US firebase and to this end you have attacked it  during the night, and again this morning but it is still holding out and your command has suffered considerable casualties. It is not clear how many of the garrison remain.  Perhaps one more assault would be enough to defeat them. Your scouts have alerted you that a US river flotilla is heading towards your position but whether to reinforce or evacuate the garrison remains to be seen.  The flotilla appears to be accompanied by helicopters. You might be able to dragoon some "volunteers" out of the local village and have sent your 2ic to investigate.
Otrzymałeś rozkaz zniszczenia małej amerykańskiej bazy. Zaatakowałeś ją w nocy i z samego rana, jednak bezskutecznie pomimo poniesionych przez Ciebie znacznych strat. Nie jest wiadomo ilu żołnierzy pozostało w bazie. Prawdopodobnie wystarczy jeszcze jeden atak i zostanie zniszczony. Twoi zwiadowcy donieśli o zbliżaniu się flotylli rzecznej, która albo ma za zadanie wesprzeć lub ewakuować bazę. Wydaje się, że flotylla ma w dyspozycji helikoptery. Być może uda się Tobie zwerbować kilku "ochotników" z lokalnej wioski do której wysłałeś swojego zastępcę aby to zbadał.
3 teams (10 regulars + LMG)
volunteers team (8 irregulars)
MMG team
3 RPG teams
AT gun
Team 1
RPG team
 
Team 2
Team 3
MMG team
2. The game/ Gra
The game began with the Viet Cong assault on the American  base, but its firepower was too strong for infantry without artillery support (even one Mortar would be helpfull). Therefore Vietnamese  focused on inflicting maximum damage to the Americans and to eliminate of the river flotilla. For this purpose, they ambushed in a suitable place anti-tank gun. Its location was excellent, but I had very big badluck this day. First I lost an infantry team (I throw double 6 for motivation test - FUBAR - I had to withdraw, but it was the edge of the table...), during the game I shot several salvos from my AT gun, but none of them was in target... Therefore American ships had enought time to eliminate the gun, evacuate the wounded from the base, send them the support, to destroy Vietnamese forces and win the battle. Even focusing all fire on the hospital boat (which also answered with the fire, so no convention was broken..) did not bring any success to Vietnamese. This time, the capitalists were victorious...
Gra rozpoczęła się od szturmu wojsk Vietcongu na amerykańską bazę, jednak siła ognia placówki była zbyt silna dla piechoty pozbawionej wsparcia artyleryjskiego (przydałby się choć jeden moździeż). Wietnamczycy więc skupili się na zadawaniu jak największych strat Amerykanom i zlikwidowaniu flotylli rzecznej. W tym celu zamaskowano w odpowiednim miejscu działko ppanc. Miejsce jego usytuowania było znakomite, jednak prześladował mnie w tym dniu ogromny pech. Wpierw  pozbyłem się oddziału piechoty (rzuciłem 2x6 i FUBAR - trzeba było się wycofać, niestety była to krawędź stołu...), w trakcie gry oddałem kilkanaście salw z działka, jednak ani jedno nie było celne... Amerykańskie okręty miały więc wystarczająco dużo czasu by wyeliminować działko, ewakuować rannych z bazy, wysłać im wsparcie, zniszczyć siły wietnamskie i wygrać bitwę. Nawet skupienie ognia na jednostce szpitalnej (która równiez odpowiadała ogniem, więc żadna konwencja nie została naruszona...) nie przyniosło żadnego sukcesu Wietnamczykom. Tym razem kapitaliści byli górą... 
Medevac is comming. Pomoc medyczna nadlatuje.
Is comming! Nadlatuje!
Landed! Wylądował!
 
RPG vs Tango type boat.

Support! Wsparcie!
Angry villagers. Żli mieszkańcy wioski.
First saved! Pierwsi ocaleni!
Victory! Zwycięstwo!
Finally, a few links:
Na koniec kilka linków:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157634197412571/

On Dave's blog relations:
Relacje na blogu Dave'a:

http://davestoybox.blogspot.co.uk/2013/06/korea.html
http://davestoybox.blogspot.co.uk/2013/06/vietnam-highway-19.html

On Bill's blog relation:
Relacja na blogu Billa:

http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2013/06/vietnam-28mm-bolt-action-big-game.html

 


 

4 komentarze:

 1. Very nice report Bart, I do like the "Angry villagers" pic!
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 2. Zdjęcia super, teren też barodz ciekawy, widać, że się dobrze bawiliście.

  Sławek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielkie dzięki! Była dobra zabawa i dość poważna irytacja ze względu na wyniki kości, tak złych to ja dawno nie miałem...

   Usuń