sobota, 8 grudnia 2012

Wyoming 1777

This Thursday we met at Hugh Wilson's house to play a game with the Muskets & Tomahawks rules. The scenario of the game, prepared by Bill Gilchrist was based on the events, that took place in the Wyoming Valley in 1777. Table was prepared by Hugh (in my opinion the best he ever did, and seen by myself). Bill and Dave O'Brien provided all 28mm figures.
W ten czwartek spotkaliśmy się u Hugh'a Wilson'a na grze opartej o zasady Muskets & Tomahawks. Scenariusz tej gry, przygotowany przez Bill'a Gilchrist'a, był oparty o wydarzenia, które miały miejsce w Dolinie Wyoming w 1777 roku. Stół do gry to dzieło Hugh'a (moim zdaniem najlepszy jaki dotychczas widziałem w jego wykonaniu), figurki w skali 28mm dostarczyli Bill i Dave O'Brian.
The battlefield. Pole bitwy.
British (Dave, Angus Konstam, Campbell Hardie and I) had the task to destroy as many settlements as we can and take the Fort Wintermoot . As commander in chief, our best forces: 3 Hessian regiments (myself) supported by three regiments of Tories (Angus) were to attack the fort and get it, while the Indians (Dave) and irregular troops (Campbell) had 'to clean' the valley from the American settlements and then, after completing this task follow towards the fort to support the main forces. Americans (Hugh, Tim Watson, Colin Jack and Donald Adamson) had the task of defending the settlements and the fort, and defeat the British forces. A large number of settlements has forced Americans to spreading their forces at a quite large area, which was not the best for their defense.
Brytyjczycy (Dave, Angus Konstam, Campbell Hardie i ja) za zadanie mieliśmy zniszczyć jak najwięcej osad oraz zdobyć Fort Wintermoot . Jako głównodowodzący najlepsze siły: 3 pułki heskie (ja) wsparte 3 pułkami toryskimi (Angus) miały zaatakować fort i go zdobyć, natomiast Indianie (Dave) i nieregularne oddziały (Campbell) miały „oczyszczać” dolinę z amerykańskich osiedli i następnie po wykonaniu zadania kierować się w kierunku fortu aby wspomóc główne siły. Amerykanie (Hugh, Tim Watson, Colin Jack i Donald Adamson) mieli za zadanie obronić osady i fort oraz rozbić siły brytyjskie. Duża liczba osad zmusiła Amerykanów do rozrzucenia swoich sił na dość dużym terenie, co nie sprzyjało obronie. 
The initiative was always with the British. The American forces ware massacred by Indians on their right and Native Americans captured settlements A and B, this victory allowed the British Irregulars moved towards the fort (but did not get there before the end of the game...). On the main front, the Tories start the fight. After a fierce battle they captured the settlement C (it was called the 'the loo settlement' – the name given becouse of the characteristic building in the settlement) and headed towards the fort. Main forces: two Hessian and one Tories regiments, crossed the river by boats and reached the forest surrounding the fort and through the woods they approached the fort's palisades. Meanwhile the Tories, approached the settlement D, by the bridge created from boats. After quick fight they captured the settlement. Now began fight for the fort. Initially, the Americans put up stubborn resistance, even forcing Hesians to withdraw into the forest, but Germans quickly seized the panic and under the cover of trees, started deadly fire the at the Americans. In two salves they destroyed two regiments of the Colonists and the way to the fort was opened. The battle was won by the British. 
Inicjatywa cały czas była po stronie brytyjskiej. Indianie zmasakrowali siły amerykańskie na swoim odcinku i zdobyli osiedla A i B, co pozwoliło brytyjskim siłom nieregularnym skierowanie się w kierunku fortu (nie dotarli tam jednak przed końcem gry...). Na głównym odcinku fortu walkę rozpoczęli Torysi. Po zaciętej walce zdobyli Osiedle C (zwane osiedlem „wychodka” - ze względu na charakterystyczną budowlę) i skierowali się w kierunku fortu. Główne siły: dwa regimenty heskie i jeden toryski łodziami dotarły do lasu okalającego fort i poprzez lasy podeszły pod jego palisady. Torysi tymczasem po moście utworzonym przez łodzie podeszli pod osiedle D i je zdobyli. Rozpoczęła się walka o fort. Początkowo siły amerykańskie stawiały zacięty opór, zmuszając nawet Hesyjczyków do wycofania się w głąb lasu, jednak Niemcy szybko opanowali panikę i pod osłoną drzew rozpoczęli morderczy dla amerykanów ogień. W dwóch salwach roznieśli dwa regimenty Kolonistów i praktycznie droga do fortu została otwarta. Bitwa została wygrana przez siły Brytyjskie.
Indians and British irregulars under the settlement A. Indianie i nieregularne siły brytyjskie pod osiedlem A.
Torries crossing the 'boat bridge'. Torysi przekraczają "most z łodzi"

Detailed OdB of the forces involved in the battle is on Bill's blog (clickhere). More photos can be viewed on my flickr (click here), which I highly recommend, because the table looked really amazing.
Szczegółowa rozpiska sił biorących udział w bitwie znajduje się na blogu Bill'a (kliknij tutaj) a więcej zdjęć możecie obejrzeć na moim flickr'u (kliknij tutaj), co gorąco polecam, ponieważ stół wyglądał naprawdę niesamowicie.


 

 
6 komentarzy:

 1. Bartek, dlaczego Ty mieszkasz tak daleko ode mnie. Z Tobą można byłoby grać i jeszcze raz grać :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Grać mógłbym codziennie, gdybym tylko miał na to czas... Częste granie to podstawa!
   Pozdrawiam,
   Bartek

   Usuń
 2. Hi Bart!
  Once again, the battlefield is wonderful! And your "boat bridge" is realy nice too, I like it...
  Cheers,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 3. Fajnie! Rzadko widuje się rozgrywki z tak egzotycznego konfliktu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla Brytyjczyków AWI to nie tak bardzo egzotyczne jest i w sumie dość popularny temat do wargamingu.

   Usuń