sobota, 21 lipca 2012

Penisular War. Wojna na Półwyspie Iberyjskim.

Battlefield: British - left down, Portuguese - left up, French -right. Pole bitwy: Brytyjczycy - lewo na dole, Portugalczycy - lewo na górze, Francuzi - na prawo.

This week we had two 'long time no see' visitors together in the club: Dougie and Angus. They both played the Napoleonic Penisular War and they invited me to their game (Black Powder in 28mm). I took the part of the French forces (Dougie had the second part and Angus had all Anglo-Portuguese), with 6 batalions of infantry, 2 cavalry regiments and two gun batteries. I had in front of me whole British forces divided on two groups, one of them on the ridge, and the second in the village. Dougie in front of his forces had Portuguese division. Becouse the forces standing in front of Dougie ware weaker, our plan for battle looked like this: Dougie crushing the Portugeese on our right, so the British would have to send some forces to keep their left wing, during this my artillery had to destroy British cannons and when some part of the British will be busy with Dougies battalions, I was going to attack the British centre. The plan was only in half way complited. Dougie nearly destroyed the Portuguese forces, and Angus had to send some reinforments on his left wing. I did not destroyed the british batteries, and only managed to get in contact with enemy with my skirmishes. The most of the time during the game tooks some chats with other gamers from the club and some misunderstandings with the rules. So finally was a draw.
W tym tygodniu zawitali dawno nie widziani razem: Dougie i Angus. Oboje rozgrywali bitwę z  Wojny na Półwyspie Iberyjskim w czasach wojen napoleońskich, do której zostałem zaproszony (Black Powder w skali 28mm). Pod moją komenda znalazło się część sił francuskich (Dougie dowodził druga częścią a Angus prowadził siły anglo-portugalskie), w sile sześciu batalionów piechoty, dwóch pułków kawalerii i dwóch baterii artylerii. Na przeciwko mnie swoje siły rozlokowali Brytyjczycy w dwóch grupach, jedna z nich na zboczu wzniesienia i druga we wiosce. Dougie na przeciwko swoich sił miał całą dywizję portugalską. Ponieważ siły stacjonujące na przeciwko Dougie'go były słabsze nasz plan wyglądał następująco: Dougie swoimi siłami atakuje Portugalczyków, gromi ich i w ten sposób Brytyjczycy muszą wesprzeć swoje lewe skrzydło, co osłabia ich w centrum i wtedy ja uderzam ze swoją piechotą, w międzyczasie moje działa eliminują artylerię brytyjską. Plan ten wykonaliśmy jedynie w połowie. Dougie prawie zniszczył Portugalczyków i Angus został zmuszony do wysłania na osłabione skrzydło posiłki. Nie udało mi się zniszczyć brytyjskiej artylerii i jedynie moi harcownicy weszli w kontakt bojowy z przeciwnikiem. Dużą część naszej gry pożarły rozmowy z innymi gamerami z klubu, jak też pewne problemy z interpretacją przepisów gry. Tak więc ostatecznie uznaliśmy wynik gry za remis.
French guns firing. Strzelają francuskie działa.

Lucky French charge. Szczęśliwa francuska szarża.

For a different point of view see Angus website:
Inna relacja z gry, zobacz stronę Angusa:


To see more pictures from the game visit my flickr:
Aby zobaczyć więcej zdjęć z gry odwiedź mojego flickr:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz