wtorek, 14 lutego 2012

Road to Metz (SESWC); Droga do Metz (SESWC)

Nasza ostatnia gra czwartkowa to kontynuacja poprzednich gier. Tym razem siłom generała Pattona (Dougie i Bob) przeciwstawiły się elementy 17 dywizji grenadierów pancernych SS (Paul i ja). Scenariusz oparty o zasady Battleground PzG przygotował Dougie, który również dostarczył wszystkie figury i pojazdy, tereny są klubowe.
Zadaniem Niemców była obrona miasteczka znajdującej się przy drodze do Metz i opóźnienie wojsk amerykańskich. Niestety tym razem plan obrony zawiódł i siły nazistowskie zostały z miasta wyparte, ponosząc przy tym bardzo wysokie straty.
Battlefield - German side. Pole Bitwy od strony niemieckiej.
Just before Americans asault town. Krótko przed amerykańskim szturmem na miasto.
German forces under heavy american fire. Niemieckie siły pod ciężkim ogniem amerykanów.
Our last thursday game was continuation our last games. This time gen. Patton's forces (Dougie & Bob) opposed elements of 17th PzG SS (Paul & me). Scenario was prepared  by Dougie, who supplied figures and vehicles, all terrains are SESWC property.
German task for this game was defend town placed on the road to Metz and slow down attack of american forces. Unfornutelly ;) this time the nazi plan failed. German lost town and suffered heavy looses.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz