czwartek, 16 lutego 2012

Poland 1944 (4)

Finally my Soviets for Poland 1944 are finished. Now its time to show them all. Comments are most welcome.
W końcu skończyłem moich Sowietów do projektu Polska 1944. Teraz czas ich pokazać. Wszelkie komentarze są bardzo mile widziane.

AIR FORCES:
 SIŁY LOTNICZE:
Yak 9P - Airfix
IL 2m3 - Airfix


TANKS:
CZOŁGI:
IS 2 - Pegasus
T34/76 1941 - Armourfast
T34/76 1943 - Armourfast
T34 1943 - Plastic Soldier Company
T34/76 1943 - Zvezda
T34/76 1941 - Italeri
T80 - UM
SU85 - Armourfast
OTHER VEHICLES:
INNE POJAZDY:
BA64 - ACE
M3A1 Halftruck - Academy
Amfibious jeep - Academy

Harley Davidson WLA motorcycle - Academy
Studebaker US6 - Pegasus

ARTILERY
ARTYLERIA:
37mm AA gun (61-K) - Zvezda
45mm AT gun (1937) - the Plastic Soldier Company
45mm AT gun (1942) - the Plastic Soldier Company
76mm infantry gun (1943) - the Plastic Soldier Company
INFANTRY:
PIECHOTA:
1st team - the Plastic Soldier Company
2nd team - the Plastic Soldier Company
3rd team - the Plastic Soldier Company
MaximMG (1910) teams - the Plastic Soldier Company
PRST AT rifle teams - the Plastic Soldier Company
DP27 MG teams - the Plastic Soldier Company
50mm mortars teams - the Plastic Soldier Company
80mm mortars teams - the Plastic Soldier Company
and the family pictures:
i zdjęcia rodzinne:

In the future I'm going to made some more T34 and T70 tanks, SU-76, some infantry, Shermans, Velentine tanks, and some transport vehicles, but I think that it is not the end of my list. Now it's time for Germans and Polish Home Army.
W przyszłości zamierzam jeszcze zrobić więcej T34, T70, SU-76, trochę jeszcze piechoty, Shermany, Valentine i trochę więcej pojazdów transportowych, lecz myślę ze to jeszcze nie koniec tej listy. Teraz czas na Niemców i Armię Krajową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz