środa, 7 sierpnia 2019

Tiller & Whipstaff.

Last Thursday Campbell brought a surprise game. It was an old set of rules from Langton Miniatures and it is called Tiller & Whipstaff. The set is created for Anglo Duch wars and is perfect for 17th-century naval warfare. It is also very simple and very enjoyable system, perfect for the club night. With the new rules, Campbell brought his new paper ships made from PDFs, available from a company from the USA (I will give the name of the company with next report from the game). They were 1/600, but you can make any scale you want. 
W ostatni czwartek Campbell przybył ze swoją gra niespodzianką. Były to stare zasady od Langton Miniatures i zwą się one Tiller & Whipstaff. Zestaw został stworzony z myślą o wojnach angielsko holenderskich, ale znakomicie się nada do wszelkich walk z XVII wieku. Jest dość prosty ale jednocześnie zapewnia doskonałą zabawę, świetny na rozgrywkę wieczorem w klubie. Z nowymi zasadami, Campbell przyniósł swoje nowe okręty, wykonane z papieru. Są one wykonane z PDFu, dostępnego od firmy z USA (jej nazwę podam Wam przy okazji kolejnego postu). Wykonane były one w skali 1/600, ale można je wykonać w skali jakiej tylko chcecie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.BRITISH NAVY
(Alastair, Campbell, Mike)

ANNE
LION
YARMOUTHDUCH NAVY
(Alasdair, Michael, Bartek)

ZEELANDIA
ELF STEDEN
BREDERODE2. The game. Gra.


Both navies moved quickly against each other. My ship Elf Steden, has been attacked by two British ships Anne and Yarmouth. The accurate fire of the British ships caused serious damages on my ship. Soon I got support from other Dutch ships and clash divided into two fights. Lion against Brederode (fought by Alastair against Alasdair) and my ship and Michael's (Zeelandia) against Campbell (Yarmouth) and Mike's Anne. The first fight took both ships far from other fights and finished with a draw, where Lion suffered fewer damages then the Brederode. The second continued with firing. The biggest damages got Anne, then Elf Steden and Yarmouth, whilst Zeelandia remain almost intact. Soon Yarmouth and Elf Steden initiated boarding actions and stayed for that for a long time. Finally, Anne joined the fight and my ship got captured. When the British started to celebrate their victory, another boarding action came from Zeelandia, which captured Yarmouth. Now the sides changed and Yarmouth in Dutch hands boarded Elf Steden (being in British hands). Just before the action, Yarmouth fired at close range, which caused a fire on Elf Steden. That has not been stopped and Elf Steden exploded. The finished the game with clear Dutch victory.
Obie floty ruszyły szybko przeciw sobie. Mój okręt Elf Steden, został zaatakowany przez dwa okręty brytyjskie: Anne i Yarmouth. Celny ogień Brytyjczyków spowodował poważne uszkodzenia na moim okręcie. Wkrótce otrzymałem wsparcie od innych okrętów holenderskich i walka przerodziła się w dwa osobne starcia. W pierwszym Lion walczył przeciw Brederode (Alastair przeciw Alasdairowi) i w drugiej mój okręt i Michaela (Zeelandia) przeciw Campbellowi (Yarmouth) i Mikeowi (Anne). Pierwsza toczyła się z dala od naszej i zakończyła się remisem, gdzie Brederode została mocniej uszkodzona niz Lion. W drugiej walce kontunuowaliśmy ostrzał. Największe uszkodzenia otrzymała Anne, potem Elf Steden i Yarmouth. Zeelandia pozostawała prawie nietknięta. Wkrótce Yarmouth i Elf Steden szczepiły się burtami i przystąpiono do abordażu. Walka trwała bardzo długo i dopiero przyłączenie się do walki Anne dało rezultat i mój okręt został opanowany. Kiedy Brytyjczycy cieszyli się swoim zwycięstwem do walki dołączyła Zeelandia i opanowała Yarmouth. Teraz pod innymi banderami, Yarmouth dokonał abordażu Elf Steden, jednak przed tym odpalił salwę na bliskiej odległości, co spodowało, że Elf Steden stanął w płomieniach. Ogień nie został ugaszony i wkrótce okręt ten wyleciał w powietrze. To zakończyło grę z wyraźnym zwycięstwem holenderskim.
3. Summary and Links. Podsumowanie i linki.


The rules worked very well. I think that I finally found the set for my Polish- Swedish struggle during the first half of the 17th century. As soon I will get the name of the company (I will get it tomorrow) I need to look at their range and maybe I will get ships too. 
Zasady sprawiły się znakomicie i wydaje mi się, że znalazłem w końcu zestaw dla polsko szwedzkich walk w pierwszej połowie XVII wieku. Jak tylko dowiem się nazwy producenta (jutro), musze obejrzeć ich ofertę i byc może będę miał też okręty do tego.

Other relations:
Relacje innych:

Michael:

Campbell (SESWC):

6 komentarzy: