sobota, 22 listopada 2014

Berlin 1945.

Because some of us are no more able to play on Thursdays we've moved our at Hugh's games on Wednesdays, and thanks that some of us (including myself) from now on have possibility of two games during the week, on Wednesday at Hugh's and on Thursday in the club. Today's described game was played on last Wednesday and it was the second part of the large game: Berlin 1945 with Rapid Fire rules.
Ponieważ część z nas nie jest już w stanie rozgrywać dalszych gier w czwartki, nasze gry u Hugha przenieśliśmy na środy i w ten sposób część z nas (w tym i ja) ma możliwość grania dwa razy w tygodniu, w środy u Hugha i w czwartki w klubie. Dzisiejszy opis to gra rozegrana w ostatnią środę i była to duża gra: Berlin 1945, z użyciem zasad Rapid Fire.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Colin Jack

1. Forces used. Użyte siły.

The list will be updated soon.
Lista będzie wkrótce uzupełniona.

2. The game. Gra.

I wasn't able to play this game last week, so this is the situation at the moment of the start of the second game (it was 9th or 10th turn). Soviet progress has been finally stopped close to their objective, the Brandenburg Gate. In the Tiergarten the situation was similar and it looks like Soviets have been stopped there too. In that moment the Red Army received armoured support...
Nie mogłem wziąć udziału w pierwszej grze, więc to jest zastana przeze mnie sytuacja (to była dziewiąta lub dziesiąta tura gry). Postęp oddziałów sowieckich został ostatecznie zatrzymany w pobliżu celu ataku: Bramy Brandenburskiej. Od strony Tiergarten sytuacja wyglądała podobnie, Sowieci również wydawało się zostali zatrzymani. W tym właśnie momencie Armia Czerwona otrzymała wsparcie pancerne.

I received the command moving at the left side of the of the town. I had one battalion of paratroopers, three battalions of infantry (one of them was down to one company + CO) and two armoured regiments: ISU-152's and T-34/85's. The main issue was two Pantheras blocking the way for infantry. I've used mighty 152mm guns to finally eliminate the threat, but it tooks a lot of time, becouse I had very bad rolls for my AFVs that day. However I finally broke the German defend and get close to the Brandenburg Gate, where Germans had some surprise for us: the Maus tank!
Otrzymałem dowództwo nad siłami nacierającymi lewą stroną miasta. Do mojej dyspozycji miałem batalion spadochroniarzy, trzy bataliony piechoty (jeden z nich był już zredukowany do jednej kompanii i dowództwa) oraz dwa zmechanizowane regimenty: dział ISU 152 i T-34/85. Głównym problemem były dwie Panthery blokujące drogę mojej piechoty. Użyłem przeciw nim potężnych dział 152mm by w końcu je wyeliminować, jednak zajęło mi to naprawdę sporo czasu, ponieważ miałem naprawdę słabe rzuty dla moich pojazdów tego dnia. W końcu jednak udało mi się dotrzeć moimi oddziałami pod Bramę Brandenburską, ale tu czekała na nas niemiecka niespodzianka: czołg Maus!

In the same time Hugh, who lead the right hand side attack in the town and Bill, who lead the attack from the Tiergarten side got their forces close to the Gate and together we eliminated the big tank (I think that it was Hugh who finally destroyed this tank - it wasn't very easy!!!). After this Colin, Ray and Tim - the German players surrender. The Berlin has been conquered!
W tym samym czasie Hugh, który prowadził atak po prawej stronie miasta i Bill, który atakował od strony Tiergarten dotarli również w podliże Bramy i wspólnie wyeliminowaliśmy duży czołg (wydaje mi się, że to właśnie Hugh wyeliminował Mausa - co wcale nie było sprawą bardzo łatwą!!!). Po tym gracze niemieccy: Colin, Ray i Tim skapitulowali. Berlin został zdobyty!

Here you have the gallery from the game on my Flickr:
Tutaj znajdziecie galerię zdjęć z gry na moim Flickr:

9 komentarzy:

 1. Incredible looking game Bart! Fantastic!

  OdpowiedzUsuń
 2. And now the fall of Berlin, wouaouh! This table is amazing, I would have been pleased to play on it, very immersive with all the ruins and buildings...Sure you had a great moment, love the pictures!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. The table is so great, that we decided to use it again. Next game will be the 1918 and next after something bizzare (but I wont tell you yet)

   Usuń
  2. Hummmmm...Waiting........

   Usuń