środa, 20 października 2021

Task Force for the first time in Scotland. Zgrupowanie po raz pierwszy w Szkocji.

I am responsible for a few first times in Scotland regarding the By Fire and Sword rules. I did the first skirmish and divisional games. Some time ago they did intermediate level between those two games, the so-called task force. I bought books a long time ago but never played them. It was high time for that, as the new version of the rules will be soon available and that level will die with the new release. 

W Szkocji jestem odpowiedzialny za kilka pierwszych razów, jeżeli chodzi o zasady Ogniem i Mieczem. Zrobiłem pierwsze gry na poziomach podjazd i dywizja. Jakiś czas temu wydano kolejny poziom, będący czymś pomiędzy tymi pierwszymi, czyli zgrupowanie. Podręczniki kupiłem już dawno temu, jednak w samą grę nie udało mi się jeszcze zagrać. Czas ku temu był najwyższy, ponieważ wkrótce zostanie wydana nowa wersja tej gry a ten poziom umrze wraz z pojawieniem się nowego produktu.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Capture Terrain (Task Force book)
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły. 

SWEDEN / SZWECJA
(Michael)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (Veterans) (6 bases)

MAIN FORCES:

General (4 orders)
Colonel (2 orders)
Lieutenant Colonel (1 order)
Major (1 order)

1 x Armoured Mercenary Reiter Squadron (Veterans) (6 bases)
1 x National Reiter Squadron (6 bases)
1 x Dragoon Squadron (6 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (4 bases)

1 x Battalia of:
    1 x Mercenary Muskeeter Squadron (Veterans) (6 bases)
    1 x Infantry Pike Block (Veterans) (4 bases)
    2 x Regimental Gun (1 base each)

1 x Transport Wagon
COMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA
(Alisdair)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (6 bases)

MAIN FORCES:

1 x Regimentarz (3 orders)
1 x Colonel (2 orders)
2 x Rotamaster (1 order each)

1 x Winged Hussars Squadron (6 bases)
1 x Pancerni with Spears Squadron (5 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Spears Squadron (4 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (6 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (4 bases each)

1 x Transport Wagon2. The game. Gra.

Both forces push their Vanguards forward, and both sides dismounted them. However, Swedes stayed with movement order and Poles with defending. Because of the hill between them, no one was able to shoot, so no casualties. That gave Swedish plus two recce points, so no effects in the next turn.

Obie siły wypuściły swoje zwiady i obie strony zsiadły z koni. Szwedzi dostali rozkaz ruch, a Polacy obrona. Ze względu na wzgórze nikt nie mógł strzelać, więc obyło się bez strat. Dało to dwa dodatkowe punkty zwiadu Szwedom, co spowodowało, że nie było specjalnych efektów zwiadu w kolejnej turze.We moved to the first turn, then. Swedes deployed a strong right flank with Infantry Battalia and Armoured Reiters, in the middle they had their National Reiters and both Dragoons and on their left cossacks cavalry. Poles on their left put their Pancerni, in the middle big cossack cavalry squadron and two regular cossack cavalry squadrons (one with spears) joined the Dragoons and on their right Winged Hussars together with the last cossack cavalry squadron.

Przeszliśmy do pierwszej tury. Szwedzi wystawili silną prawą flankę z batalią piechoty i opancerzonymi rajtarami. W środku wystawili swoich krajowych rajtarów i oba szwadrony dragonów a na lewej mieli jazdę kozacką. Polacy na swojej lewej flance wystawili pancernych, w środku duży szwadron jazdy kozackiej jak i dwa normalne (w tym jeden z rohatynami) dołączyły do dragonów a na prawej husaria z pozostałym szwadronem jazdy kozackiej.

The battle started with both some unit's charges. Pancerni charged Armoured Reiters. Swedes forced Poles to withdraw. In the middle cossacks with spears charged on Dragoons and forced them to flee, but then they have been beaten by the National Reiters. On the other side Hussars and supporting them cossack charges failed and that disorganised them.

Bitwa rozpoczęła się kilkoma szarżami. Pancerni natarli na opancerzonych rajtarów. Szwedom udało się przegonić Polaków i zmusić ich do ucieczki. W środku pola kozacy z rohatynami natarli na dragonów i też zmusili ich do ucieczki ale potem zostali przepędzeni przez krajowych rajtarów. Po drugiej stronie szaża husarii i wspomagających ich kozaków nie doszła celu, co spowodowało ich dezorganizację.

Both sides managed to rally their forces and the battle begin with new charges. This time Poles showed their strength. As the Swedish right flank remained untouched the centre and their left evaporated. It happened mostly because of the Winged Hussars, who was the main factor in disorganising enemy units and the rest of the Polish units just finished the work. Casualties among Swedes rose and finally, we had to stop the game.

Obu stronom udało się uporządkować szyki i bitwa rozpoczęła się na nowo. Tym razem Polacy pokazali swoją siłę. Prawa flanka szwedzka pozostałą nienaruszona, jednak środek i lewa strona wyparowały. Stało się to głównie dzięki husarii, która była głównym powodem dezorganizacji przeciwnika a reszta polskich oddziałów tylko kończyła robotę. Straty wśród Szwedów rosły i w końcu musieliśmy przerwać grę.Swedes were in control of one hill and Poles of two other hills. Swedes lost 12 bases killed (including the main commander) and 12 bases fleed (including 1 officer). Poles lost 5 bases killed. The final score was 28:12 in small points and 6:0 in big, which gave us a Polish historic victory!

Szwedzi kontrolowali jedno ze wzgórz, Polacy dwa pozostałe. Szwedzi stracili 12 podstawek zabitych (w tym generała) i 12 podstawek, któe uciekły z pola walki (w tym jednego oficera). Polacy stracili 5 podstawek zabitych. Ostateczny rezultat to 28:12 w małych punktach i 6:0 w dużych, co dało historyczne zwycięstwo Polaków!
3. Links. Linki.


SESWC:


Flickr:8 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Żałuję, że wcześniej nie zaaplikowałem tego poziomu. Jest dużo łatwiejszy od dywizji a jednocześnie daje tyle samo zabawy.

   Usuń
  2. Dywizja daje dużo więcej zabawy, ale potrzeba dwóch graczy ogarniających zasady oraz zalety i wady swojej armii. W takim przypadku zgrupowanie jest słabsze, dodatkowo na dywizji można bardziej pograć piechotą

   Usuń
  3. Zgadzam się, ale do tego trzeba dwóch graczy ogarniających zasady ;)

   Usuń
 2. A fine looking game.
  Nice one Bart.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 3. Odpowiedzi
  1. Thank you. I think that we will stay with that level until the next version will be published.

   Usuń