niedziela, 5 kwietnia 2020

Thirty Years War - cavalry. Wojna trzydziestoletnia - kawaleria.

Next units for incoming AB1 October game (I hope that the situation with the virus will stabilize till that time). This time some Polish horsemen. All figures, as before, are from Old Glory
Kolejne oddziały do nadchodzącej w październiku gry grupy AB1 (mam nadzieję, że sytuacja z wirusem się w końcu ustabilizuje do tego czasu). Tym razem polscy kawalerzyści. Wszystkie figurki, tak jak poprzednio, pochodzą od Old Glory.

The first unit is the Pancerni. As the riders are quite ok, their horses were terrible. Firstly the matrixes should be replaced because the number of deformations was shocking! Secondly, the metal used for the production was very fragile and one of the horses lost the tail. As I still cannot visit my parents and use their printer, I will add the flag for them later.
Pierwszy oddział to pancerni. Figurki jeźdźców są w miarę ok, to ich konie są straszne. Po pierwsze matryce powinny zostać wymienione, ponieważ zatrważa liczba odkształceń! Po drugie, metal użyty do produkcji jest bardzo kruchy i jeden z koni stracił ogon. Wciąż nie mogę odwiedzić moich rodziców i użyć ich drukarki, dlatego chorągiew dostaną później.The second unit is Mounted Dragoons. The figures are once again, are reasonably good. The same issue I had with the horses as with the Pancerni ones. I still have to paint one Dismounted Dragoons, but will not use the Old Glory figures for that, but new Wargamer instead. They just published their new game, Anno Domini 1666 and one of the new set consist dismounted Dragoons. Like Pancerni, they will receive their flag later.
Drugi oddział to dragoni konno. Tak jak poprzednio figurki są w miarę dobre. Problemem, tak jak u Pancernych są konie. Będę musiał jeszcze pomalować spieszonych dragonów, ale do tego zamiast produktu Old Glory użyję nowych figurek od Wargamera. Właśnie wydali oni nową grę, Anno Domini 1666 i jeden z nowych zestawów zawiera spieszonych dragonów. Tak jak pancerni, swoją chorągiew dostaną później.18 komentarzy:

 1. Ładne, a Dragon z Anno Domini będą super

  OdpowiedzUsuń
 2. Splendid looking cavalry Bart, congrats!

  OdpowiedzUsuń
 3. Very nice work on these cavalrymen!

  OdpowiedzUsuń
 4. Lovely looking bunch! Thats your period! 28mm or 15mm!

  OdpowiedzUsuń
 5. Some great additions to the collect.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 6. If you could send me a copy of the flags you need I could perhaps print them for you and post them to you.

  Jim

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jim, don't worry. I will print them when pandemic will be finished. Thank you for your help.

   Usuń