środa, 29 maja 2019

War of the Ring & Muddy CoC.

Hi! It was a long time, since my last post. I'm quite busy right now as I'm looking for a new home and that takes a lot of my free time. Until I will not solve that problem, my posts will be much shorter, than usual. Sorry about that. Today two games we recently had. First was War of the Rings and the second Muddy CoC
Witam! Upłynęło trochę czasu od mojego ostatniego posta. Jestem ostatnio bardzo zajęty, a to dlatego że szukam nowego mieszkania. Zajmuje mi to prawie cały wolny czas. Do czasu, aż nie rozwiążę tego problemu, moje posty bedą niestety krótsze, niż zazwyczaj. Bardzo Was za to przepraszam. Dzisiaj dwie ostatnie gry. Pierwsza to War of the Rings, druga to Muddy CoC.


1. The Battle of Three Armies. Bitwa trzech armii.SCENARIO/SCENARIUSZ: Alasdair Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alasdair Watson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair Watson

Dwarfs and Elves.
The Enemy.


In this game, the join forces of Dwarfs and Elves (me) stand up against forces of Sauron (Michael). Despite their bravery and sacrifice, the Good has been defeated. The key points of the game were deadly Ork horde, especially on long distance and the death of Galadriel... Anyway, we will be back for those rules once more again.
W tej grze, poczone siy Krasnoludów i Elfów (ja) stanęły przeciw siłom Saurona (Michael). Pomimo ich bohaterstwa i poświęcenia, siły Dobra zostały pokonane. Kluczowymi elementami gry była zabójczo skuteczne na dalekim zasięgu horda orków oraz śmierć Galadrieli... Pomimo tego, zapewne powrócimy jeszcze do tych zasad.Some links:
Kilka linków:

Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/when-you-feel-urge-for-overkill-ar-bart.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2211667105537917

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157708819130933


2. Muddy CoC, once again. Muddy CoC, po raz kolejny.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


British.
Stormtroopers.
German Infantry.

Our next game was Muddy CoC with British against Germans. In our game, we had Veteran British Infantry Platoon (Peter) supported with a Vickers machine gun against two German platoons. Regular (Alasdair) and Stormtroops (me) supported with a flamethrower. Germans were attacking, however, they did manage to break through British lines. Finally game finished with a draw as the none of the sides get broke.
Naszą kolejną grą było Muddy CoC z Brytyjczykami przeciw Niemcom. W naszej grze pluton brytyjskiej piechoty (Peter), weterani wsparci karabinem maszynowym Vickersa stanął przeciw dwóm plutonom niemieckim: regularnemu (Alasdair) i Stormtruperami (ja) wspartymi miotaczem płomieni. Niemcy atakowali, jednak nie udało im się przełamać brytyjckiej obrony. Ostatecznie gra zakończyła się remisem, ponieważ żadna ze stron nie została złamana.Some links:
Kilka linków:

Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/absolutely-nothings-new-on-western-front.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157708819813631

4 komentarze: