środa, 4 lipca 2018

Valutino Gora 1812.

Few weeks ago Campbell finished his Napoleonic army of Wurttemberg (he got all units now!). We decided to celebrate it by putting them all on table. Angus bring some scenario and his Russians. He decided to refight the battle of Valutino Gora, fought on 7.08.1812. For our game he replaced all French troops with Wurttembergers. For our game we used Over the Hills rules.
Kilka tygodni temu Campbell skończył malowanie armii Wirtembergii z czasów napoleońskich (ma teraz wszystkie oddziały!). Postanowiliśmy to uczcić i wystawić całą jego kolekcję na stole. Angus przygotował scenariusz oraz przyniósł swoich Rosjan. Zdecydował się na odtworzenie bitwy stoczonej pod Walutinową Górą w dniu 7.08.1812 roku. Aby gra bardziej pasowała do naszych kolekcji, wymienił Francuzów walczących w tej bitwie na siły Wirtembergii. do naszej gry użyliśmy zasad Over the Hills.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell, Bart)

8 x Line Infantry Battalion
2 x Jaeger Battalion
1 x Light Battalion
3 x Gun battery

5 x Cavalry Regiments
1 x Horse artillery batteryRUSSIA/ROSJA
(Angus, Peter)

8 x Line Infantry Battalion
2 x Cavalry Regiments
1 x Cossack Sotnia
3 x Gun Batteries

Reserves:
2 x Lancers Regments
1 x Cossack Sotnia
1 x Gun Battery2. The game. Gra.

We need to admit, that Germans this year had not a good performance in Russia. Neither in World Cup nor on our table. The scenario, from our point of view, was very hard to win and Peter did not made it easier for us, having amazing throws with his dice (it was very frustrating!). In our game I decided to act as quick as possible by charging Russian cavalry. I tried few times and always bounced back. Rallied my troops and charged again. It did not worked. I decided to do something else. I withdraw my units and decided to attack two infantry battalions. However Peter expected that and formed two squares. For that I decided to push my horse artillery and fired at them from short range. Sadly I was fired on my flank from the village with terrible effect. I lost my guns. They were charged by the one of the infantry battalions. That stopped my actions for the rest of the game.
Muszę przyznać, że w tym roku Niemcom idzie słabo w Rosji. Zarówno na mundialu, jak i na naszych stołach. Scenariusz, z naszego punktu widzenia, był bardzo trudny do wygrania a rzuty Petera nie zmieniły go na naszą korzyść, które były niespotykanie dobre (to było naprawdę denerwujące!). W naszej grze zdecydowałem się na szybką akcję moją kawalerią i jak najszybciej dążyłem do szarży na rosyjską kawalerię. Próbowałem kilka razy, ale tylko odbijałem się od niej. Uporządkowałem moje oddziały i znowu zaszarżowałem. Znów się nie udało. Postanowiłem zrobić coś innego. Wycofałem swoje oddziały i zdecydowałem się na atak przeciw dwóm batalionom piechoty. Jednak Peter przewidział ten ruch i ustawił swoją piechotę w czworobokach. W odpowiedzi puściłem swoją artylerię konną, by z bliskiej odległości ostrzelać piechurów. Na moje nieszczęście zostałem ostrzelany w flankę od piechoty z wioski i poniosłem duże straty. Bateria została stracona. Zaatakował ją jeden z tych batalionów piechoty. To zatrzymało jakiekolwiek moje akcje do końca gry.In the meantime Campbell tried to move over the first ridge. He managed to get in hand to hand range, but the same to me, he was pushed back every time, he tried to. On his way to victory was strong Russian gun battery and Peter's dice. Campbell started losing his infantry and at the end of the game we were not able to make the way through Russian lines. German lost again...
W międzyczasie Campbell próbował sforsować pierwszy grzbiet. Udało mu się znaleźć w zasięgu walki wręcz, jednakże tak jak ja, był odrzucany za każdym razem, kiedy próbował. Na jego drodze do wiktorii, była silna rosyjska bateria dział i kostki do gry Petera. Campbell zaczął tracić swoją piechotę i pod koniec gry było już pewne, że nie uda nam się sforsować rosyjskich linii. Niemcy przegrali po raz kolejny...


3. Links. Linki.


Angus:

Campbell:
to be updated soon

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Jak zawsze czyta i ogląda się wyśmienicie!

  OdpowiedzUsuń
 2. No cóż - nie zawsze się wygrywa. Ale przynajmniej spędziłeś czas w towarzystwie kumpli i przy pięknych figurkach. Może następnym razem pójdzie lepiej? Albo trzeba było wziąć Francuzów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cały myk, był w wykorzystaniu w całości kolekcji Campbella, więc nie było miejsca na Francuzów. Teraz nie mam wyjścia i muszę zacząć malować XW...

   Usuń
 3. Impressive number of troops! A great battle!

  OdpowiedzUsuń
 4. A great looking game with so many beautiful units!

  OdpowiedzUsuń