poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Renault FT-17 with MG. Renault FT-17 z km.

Another tank for my Poles 1920. This time it is Renault FT with MG for my half-platoon. Tank is in colours of the 1st Polish Tank Regiment. The model comes from Warlord with some my amendments. That tank is taking the part in the painting competition on Strategie forum. Sadly I need to repaint my FT with a gun to level up the painting standarts...
Kolejny czołg dla moich Polaków na 1920 rok. Tym razem jest to Renault FT z km dla mojego półplutonu. Czołg jest w barwach 1. Pułku Czołgów. Model pochodzi od Warlorda z kilkoma moimi dodatkami. Ten czołg bierze udział w konkursie malarskim na forum Strategie. Niestety muszę teraz przemalować mojego FT z działkiem, by wyrównać poziom ich pomalowania...

14 komentarzy: