piątek, 19 maja 2017

Testing The Men Who Would Be Kings. Testowanie The Men Who Would Be Kings.

Yesterday in our club, I had my first game with the relatively new set of rules from Osprey Publishing called The Men Who Would Be Kings
Wczoraj w naszym klubie, miałem swoja pierwsza grę z relatywnie nowym zestawem zasad od Osprey Publishing zwanym The Men Who Would Be Kings.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Campbell Hardie, Michael [MDF])

1 x Highlander Infantry
2 x Sikh Infantry
1 x Bengal Cavalry

PATHANS/PASZTUNI
(Bartek Żynda, Derek Hodge)

6 x Pathan Infantry
2 x Pathan Cavalry

2. The Game. Gra.


Our game started with British column marched into the ambush prepared by Pathans in the valley somewhere in Afghanistan. Our troops started game hidden in the woods and buildings and surprised the Brits with unexpecting fire, however not very successful. Because of that, I decided to use my cavalry for a charge. They managed to reach the enemy, but they were very unsuccessful. In first melee they lost their leader and had to withdraw. The second charge finished even worst and we were one cavalry unit less. 
Nasza gra zaczęła się od wejścia brytyjskiej kolumny w sam środek zasadzki przygotowanej przez Pasztunów w dolinie, gdzieś w Afganistanie. Nasze oddziały rozpoczęły grę ukryte wśród drzew i budynków i zaskoczyły Brytyjczyków niespodziewanym ostrzałem, jednak mało skutecznym. Z tego też powodu zdecydowałem się użyć mojej kawalerii i przeprowadzić nią szarżę. Udało im się dotrzeć do wroga, jednak byli bardzo nieskuteczni w walce wręcz. W pierwszym starciu stracili swojego dowódcę i musieli się wycofać. Druga szarża skończyła się jeszcze gorzej i byliśmy w ten sposób o jeden oddział kawalerii mniej.

After the first surprise, the British forces managed to rally their forces and answered with their rifles. That forces one of our unit to withdraw from the battlefield. British fire was deadly, but their commanders made one big mistake and left their forces in the open. That lead to charge of my second cavalry. Now it was much more successful, as one of the Sikh units get nearly destroyed. However my cavalry get soon under heavy fire and had to withdraw.
Po pierwszym zaskoczeniu, Brytyjczykom udało się zewrzeć szeregi i odpowiedzieć ogniem swoich karabinów. To zmusiło jeden z naszych oddziałów do wycofania się z pola bitwy. Brytyjski ostrzał był bardzo skuteczny, jednak ich dowódcy popełnili jeden poważny błąd i pozostawili swoje oddziały w otwartym polu. To doprowadziło do szarży mojej drugiej kawalerii. Tym razem była ona bardziej skuteczna i udało mi się prawie zniszczyć jeden z oddziałów Sikhów. Jednak wkrótce moja kawaleria dostała się pod ciężki ogień i musiała się wycofać.

Being in the open finished with heavy losses among the British troops. Finally we concentrated all our fire on Highlanders. That finished with big number of casualties. The attempt to rally them finished very badly and they run away from the battlefield. Remaining British units withdraw to the woods, where they set up the last defence. In that moment we finished the game, with Pathan victory.
Pozostawienie oddziałów w otwartym polu, doprowadziło do ciężkich strat wśród Brytyjczyków. Ostatecznie cały nasz ogień skoncentrowaliśmy na Góralach, co skończyło się dużą liczbą zabitych. Próba ich uporządkowania skończyła się niepowodzeniem i uciekli oni z pola walki. Pozostałe siły brytyjskie wycofały się do lasu by tam przygotować ostatnią linię oporu. W tym momencie zakończylismy nasza grę zwycięstwem Pasztunów.

3. Summary. Podsumowanie.


The Men Who Would Be Kings is the Lion Rampant clone. The mechanic of the rules is very simple and even me, who never had the game before, after 5 minutes with the book, I was able to play the game without any problem. There are 6 main units in the game(tribal and regular infantry, cavalry and artillery) and, who could be further modificated with the skill level and command, which gave us quite a decent number of available troops. We activate units by rolling against their command value. We can use fire, double fire, move, double move, attack, stand by orders. Some of them are free for our troops and for some of them we have to roll and some of them are unavailable for us. Everything depends of kind of our troops. The game is very simple and easy to play. The point system is very similar to those from Lion Rampant and base army is set for 24 points. The rules can be used for any conflict during the rule of Queen Victoria. Highly recommended if you are interested in the period.
The Men Who Would Be Kings jest klonem Lion Rampant. Mechanika zasad jest bardzo prosta i nawet ja, nie majacy wcześniej kontaktu z zasadami, po 5 minutach z książką mogłem spokojnie w nią grać bez żadnych problemów.  W grze jest 6 głównych oddziałów (plemienna i regularna piechota, kawaleria i artyleria), która może być dalej modyfikowana ze względu na poziom wyszkolenia i dowodzenia, co daje nam dość pokaźną liczbę oddziałów. Aktywujemy jednostki rzucając przeciw poziomowi dowodzenia naszych oddziałów. Możemy użyć następujacych rozkazów: ostrzał, podwójny ostrzał, ruch, podwójny ruch, atak, pozostanie w miejscu. Część z nich możemy użyć bezpłatnie, a część jest niedostępna dla naszych jednostek, wszystko to zależy od ich rodzaju. Gra jest bardzo prosta i łatwa do gry. Zasady będą pasować do wszystkich konfliktów toczonych za panowania królowej Wiktorii. Bardzo polecam wszystkim zainteresowanym tym okresem.

4. Links. Linki.


Angus:

Campbell (SESWC):
to be updated soon

Flickr: 

12 komentarzy:

 1. Fantastyczne@!!! Ostatnio bardzo mnie nosi na modele z "czarnego lądu" ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Polecam gorąco afrykańskie klimaty :)

   Usuń
 2. Sounds great...even if no Y-river-junction! Great looking terrain Bart...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. This time the river was dry out...

   Usuń
 3. Gdyby nie osadzenie gry w realiach historycznych, zainteresowałbym się nią dla mechaniki. Ciekawe, jak działa w praktyce "Pikeman's lament"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mechanika bardzo podobna do LR. Testy PL mamy w planach, ale na razie nie jestem w stanie powiedzieć kiedy...

   Usuń
 4. Great report Bart! I have had a few MWWBK games and they have all been enjoyable. Looks great too.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. I like those rules very much and I think that we will be using it very often.

   Usuń
 5. A cracking looking game Bart, MWWBK certainly gives a fun evenings gaming.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 6. Hmm... Może i nawet bym kupił:) Bardzo fajnie spisana recenzja ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gorąco polecam. Tym bardziej, że do gry nie potrzeba wielu modeli. A zasady łatwe i szybkie do grania.

   Usuń