środa, 19 kwietnia 2017

Maida 1806.

Last Thursday in our club we refight the Battle of Maida, which took place 4th of July 1806. It was great disaster of the French and Allied. For that purpose we used Over the Hills rules.
W ostatni czwartek w naszym klubie odtworzyliśmy bitwę pod Maidą, która miała miejsce 4 lipca 1806 roku. Była to klęska sił francuskich i sprzymierzonych. Do gry użyliśmy zasad Over the Hills.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.


FRENCH/FRANCUZI

Gen. Reynier
1st Brigade     Gen. Compere
(Campbell Hardie)
2 x Light Battalions
2 x Line Battalions
Skirmish Detachment

2nd Brigade  Gen. Digonet
(Bill Gilchrist)
2 x Light Battalions
Light Cavalry Regiment
HA Battery

3rd Brigade Gen. Peyri
(Bartek Żynda)
2 x Polish Battalions
Swiss Battalion

BRITISH/BRYTYJCZYCY

(Peter):
Gen. Stuart

Adv Guard  Col. Kempt
Light Battalion
Skirmish Detachment

3rd Brigade Col. Oswald
2 x Line Battalions

(Angus Konstam):

1st Brigade  Col. Cole
Grenadier Battalion
Line Battalion
RHA Battery

2nd Brigade Col. Acland
Highland Battalion
Line Battalion

2. The game. Gra.


Originally that battle not finished for the French very well and even worst for the Polish troops, who after destroying the French brigade, panicked and escapes from battlefield. I was determined to not repeat that disaster. Our battle started exactly as the original battle. French forces under Campbell, after discovering that long range firing do not give any results, decided to charge British units under command of Peter. It wasn't very good idea as soon almost all French battalions were destroyed...
Historycznie ta bitwa nie skończyła się zbyt dobrze dla sił francuskich i nawet dużo gorzej dla oddziałów polskich, które na widok rozbitej francuskiej brygady, spanikowały i uciekły z pola walki. Byłem zdeterminowany aby tej katastrofy nie powtórzyć. Nasza bitwa zaczęła się dokładnie jak bitwa prawdziwa. Siły francuskie pod dowództwem Campbella, po odkryciu, że na strzelanie na duże odległości nie przynosi żadnych rezultatów postawił zaszarżować oddziały brytyjskie pod dowództwem Petera. To nie była zbyt dobra decyzja, ponieważ już wkrótce większość francuskich batalionów została zniszczona...

My forces, who was in the centre of the battlefield cannot prevent Campbell's disaster. However I managed to keep them in good order and they not panicked and not retreated from the battlefield. I managed to move my forces to support rest of Campbell's units and gave them  protection. 
Moje siły, które znajdowały się w centrum pola bitwy nie mogły zapobiec katastrofy oddziałów Campbella. Jednakże udało utrzymać się mi je w dobrym porządku i nie spanikowały ani nie uciekły z pola walki. Udało mi się zwrócić moimi oddziałami by wesprzeć resztę oddziałów Campbella i dać im ochronę.

The most unused forces was those of Angus and Bill. First Angus did not charged my troops and decided to shoot them on long distance and finally, when he deploy all of them decided to keep them in place. The same happened to Bill, who also wait for the outcome of the fights on our left flank. Finally when Angus decided to move his forces, but Bill decided to charge them with his cavalry. In return Angus did an emergency square and Cavalry withdraw on their previous positions. Finally they did nothing and the battle was over. It still finished with British victory, but French forces did not get broken and majority of them was still in action. So we managed to get better result that the historical.
Najmniej użytymi oddziałami były te Angusa i Billa. Wpierw Angus nie zaszarżował na moje oddziały a jedynie zdecydował się na ostrzał z dalekiego dystansu i ostatecznie gdy udało mu się wprowadzić wszystkie swoje oddziały trzymał je w jednym miejscu. To samo działo się z siłami Billa, który czekał na wynik walki na naszej lewej flance. W końcu Angus zdecydował się ruszyć swoje oddziały, lecz Bill zaszarżował na nie swoją kawalerią. W odpowiedzi Angus utworzył czworobok i konnica Billego powróciła na swoje pozyvje wyjściowe. Ostatecznie nie udało im sie nic osiągnąć i bitwa została zakończona. Brytyjczycy znów odnieśli zwycięstwo, jednak francuskie oddziały nie zostały złamane i większość z nich wciąż była zdolna do dalszej akcji. Udało nam sie więc osiągnąć wynik o dużo lepszy niż ten historyczny.

3. Something about shooting. Coś o strzelaniu.


I was asked long time ago by the game creator, what I would change  in the way of shooting in the rules. I would only resign from linear line of shooting and changed it for 45° range of fire, Similar to that used by Black Powder or By Fire and Sword. I think it is much more historically accurate than solution from the rules. Also I would allow to shoot to the units, who partially are covered by a friendly unit (let say I would allow to those, who are covered less than 50% but with the half result). That's all I would change in the rules.
Jakiś czas temu zostałem zapytany przez twórcę gry, co bym zmienił w zasadach ostrzału. Na pewno zrezygnowałbym z liniowej linii strzału na rzecz 45°. Coś podobnego do tego co proponują nam Black Powder czy Ogniem i Mieczem. Wydaje mi się to dużo bardziej historyczne niż to zaproponowane w zasadach. Również pozwoliłbym na ostrzał jednostek będących częściowo zakrytych przez nasze oddziały (powiedzmy ograniczyłbym to do tych zakrytych w mniej niż 50%, jednak rezultat byłby dzielony przez dwa). To wszystkie zmiany jakie bym wprowadził.

4. Links. Linki.


Angus:

Bill:

Campbell (SESWC):

Flickr:

9 komentarzy:

 1. Fantastyczny raport. Bardzo podobają mi również modele Francuzów i Brytyjczyków.

  OdpowiedzUsuń
 2. Great looking game Bart, beautiful units...

  OdpowiedzUsuń
 3. Miło mi się czytało raport, a patrzenie na figurki i teren było jeszcze lepsze. A w dodatku dowiedziałem się o istnieniu kolejnego zbioru zasad. Dziękuję :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Zasady polecam, szczególnie jeżeli chodzi o sekwencję tur.

   Usuń
 4. Co do strzelania w 45 stopniach: warto pamiętać że nawet w regulaminach piechoty (przynajmniej francuskim i polskim z okresu napoleońskiego) była komenda do strzelania na ukos i związana z tym pozycja strzelecka dla dwóch strzelających szeregów. Więc pomysł jak najbardziej ma uzasadnienie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie to miałem na myśli. Niestety zasady te powielają pewną błędną zasadę pochodzącą z zasad powstałych w USA. Tam prawie zawsze spotykam się z linią strzału na wprost, co prawie zawsze jest sprzeczne z historycznością zasad... Taka ich wada, którą trzeba korygować w zasadach domowych...

   Usuń