piątek, 7 kwietnia 2017

Introduction to Guns of August. Wprowadzenie do Guns of August.

Yesterday I was introduced into board game called Guns of August. It is game when the player can take one side of the WW1  (Central or Entente) and lead them to war. However Michael Schneider moved it up the level and connected the board game with figures. He converted the board into two wargame tables (one for Eastern and one for Western front), also he converted all army tokens into wargame stands with 6mm figures. So far he managed to create armies and navies (yes, he also have plenty of ships in 1/2400) for France, Germany, Great Britain, Belgii and Austro-Hungary. Everything is prepared to play a big campaign game of WW1, from the beginning to its end. I will be played the Imperial-Royal army and has to be introduced into that game. For that purpose was that game.
Wczoraj zostałem wprowadzony w tajniki gry pt. Guns of August. Jest to gra, w której jeden z graczy może wcielić się w jedną ze stron biorących udział w I WŚ (Państwa Centralne lub Ententę) i poprowadzić je do wojny. Jednakże Michael podniósł grę o poziom wyżej i połączył planszówkę z grą figurkową. Przekształcił planszę w dwa wargamingowe stoły (jeden dla frontu wschodniego i jeden dla zachodniego), równocześnie przekształcił tokeny armii w małe podstawki z figurkami w skali 6mm. W ten sposób stworzył armie i marynarki wojenne (tak, ma pomalowane dużo okrętów w skali 1/2400) dla Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii i Austro-Węgier. Wszystko jest przygotowane by rozegrać wielką grę kampanijną Pierwszej Wojny Światowej, od jej początku do jej końca. Ja będę grał armią Cesarsko-Królewską i musiałem zostać w tajniki tej gry wprowadzony. w tym celu została zorganizowana ta gra. 

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider
MODELS/MODELE: Michael Schneider

In the game you move whole Army Corps. In our game I played Germans and Michael played French, Britain and Belgians. I decided to abandon the original Schlieffen plan and decided to use the modified plan who helped Germans in 1940. therefore my main attack went in direction of Verdun. My armies get stopped in Belgium but I managed to break the front at Verdun, take the fortress. That all happened till the end of November 1914, when we stopped the game. We called it a draw, but the situation was not good for Entente (broken front etc.). I really enjoyed the game. It is quite simple and fast playing rules. Now I need to read the rules and prepare the tactic for the incoming war...
W grze porusza się Korpusami Armii. W naszej grze  ja zagrałem Niemcami, a Michael Francuzami, Brytyjczykami i Belgami. Zdecydowałem się porzucić oryginalny plan Schlieffena i zdecydowałem się użyć zmodyfikowany plan, który pomógł Niemcom w 1940 roku, dlatego też mój główny atak poszedł w kierunku Verdun. Moje armie zostały zastopowane w Belgii jednak udało mi się przełamać front pod Verdun i zająć twierdzę. To wszystko osiągnąłem do listopada 1914, kiedy przerwaliśmy grę. Uznaliśmy ją za remis, jednak sytuacja była nieciekawa dla Ententy (przerwany front itp.). Gra mi się naprawdę podobała. Jest bardzo prosta i bardzo szybko się w nią gra. Teraz muszę tylko przeczytać zasady i przygotować taktykę na nadchodzącą wojnę...

Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

8 komentarzy:

 1. Nietypowo ale ile gry planszowe by zyskały gdyby tam używać regularnie figurek.

  Ps. Samolocików więcej. :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gra żetonami, nie figurkami, toż to Panie herezja jakaś ;)

   P.S. Zrobi się!

   Usuń
 2. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - faktycznie, bardzo interesujące..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Miło mi pokazać coś nowego. To tylko malutka część całości. Całość jest dopiero imponująca!

   Usuń
 3. Sounds great, nice mix of hexagons and figures...

  OdpowiedzUsuń