niedziela, 26 marca 2017

Musée de l'Armée, my second visit to the museum. Musée de l'Armée, moja druga wizyta w muzeum.

Hello, I'm back from my holiday. This time we have been in Paris again and  I got the day for myself only. When you have such a day, in my case it is obligatory visit to the museum and when you are in Paris, it is obviously famous Musée de l'Armée. However this time do not expect a lot of pictures, like it was last year. No, this time it was visit for myself only. As last time I have not put an attention for the exhibitions, but tried to made as more pictures as I can. Now I could closely look at them, watch all video presentations etc.
Witajcie! Jestem z powrotem z wakacji. Tym razem był to ponownie Paryż i tym razem również miałem tam czas tylko dla siebie. W przypadku takiego dnia, obowiązkowym jest dla mnie wizyta w jakimś muzeum, a jeżeli to jest Paryż, to jest to oczywiście sławne Musée de l'Armée. Tym razem nie spodziewajcie się dużej ilości zdjęć, jak to było w zeszłym roku. Nie, tym razem to była wizyta tylko dla mnie. Tak jak poprzednim razem nie zwracałem zbyt dużej uwagi na wystawy, a jedynie starałem się zrobić jak najwięcej zdjęć. Tym razem mogłem przyjrzeć się bliżej eksponatom, obejrzeć wszystkie video prezentacje itp.
What a lovely start for the visiting the military museum, if you start it with a parade! Co za wyjątkowy wstęp do zwiedzania muzeum wojskowego, szczególnie gdy zaczyna go parada wojskowa!Despite what I have just written above, there is something I wanna to share with you. It is the part of the exhibition of the museum about toy soldiers. This time, better prepared (more batteries for my camera), I managed to made the pictures of that impressive collection. It is not very common to have the museum, which told the history of our hobby. Here are some pictures from that collection, for more check my Flickr gallery (all links can be found at the bottom of that post).
Pomimo tego co napisałem powyżej, jest coś, czym chciałbym się z Wami podzielić. Jest to część ekspozycji muzeum poświęcona figurkom. Tym razem lepiej przygotowany (więcej baterii dla mojego aparatu), udało mi się zrobić kilka zdjęć tej imponującej kolekcji. Nie jest to rzecz ogólnie powszechna, posiadać muzeum poświęcone historii naszego hobby. Tutaj kilka zdjęć z tej kolekcji, po więcej zapraszam do mojej galerii na Flickr. (wszystkie linki znajdziecie u dołu tej relacji).

From other things, it is worth to mention, was my visit to the palace of the Versaile (such an amazing place) and specially the famous Hall of Mirrors, which looks very spectacular. Form the Paris's cemeteries I have visited the Montmartre Cemetery. The place where many famous Poles have been buried during the times of Great Polish Emigration (19th century). I also checked the progress of the restoration of the Hotel Lambert (very important place connected with Polish history of the 19th and 20th century), which are very advanced now. Anyway it was great time!
Z innych rzeczy, wartych wspomnienia, była moja wizyta w pałacu w Wersalu (niesamowite miejsce) ze szczególnym uwzględnieniem Sali Zwierciadlanej, która robi ogromne wrażenie. Z paryskich cmentarzy tym razem obejrzałem cmentarz Montmartre. Jest to miejsce pochówku wielu sławnych Polaków z okresu Wielkiej Emigracji (XIX wiek). Sprawdziłem również jak przebiega proces odnowy Hotelu Lambert (bardzo ważne miejsce dla polskiej historii XIX i XX wieku), które są już na bardzo zaawansowanym poziomie. To był naprawde bardzo dobrze spędzony czas!Links/Linki:


My last year, visit to the museum/Moja zeszłoroczna wizyta w muzeum:
Part 1: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2016/06/paris-2-musee-de-larmee-1.html
Part 2: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2016/06/paris-3-musee-de-larmee-2.html

Figures in the museum/Figurki w muzeum:
Part 1: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157680138653400/page1
Part 2: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157680138653400/page2/

6 komentarzy: