niedziela, 12 lutego 2017

Poland 1939 (8). German infantry. Polska 1939 (8). Niemiecka piechota.

Finally managed to finish my Germans for my Poland 1939 project. I must admit, that it never took me so much time to finally finish painting all those figures. Finally I did it and I can show them to you. All figures come from many manufactures, such as First to Fight, Pegasus, Esci and Armourfast. I think that that amount of figures will be enough for all future games I am going to play. Now it is time to finish my Poles.
W końcu udało mi się skończyć moich Niemców do projektu Polska 1939. Muszę się przyznać, że po raz pierwszy malowanie figurek zajęło mi naprawdę dużo czasu. Ostatecznie mi się to udało i w końcu mogę je Wam pokazać. Wszystkie figurki pochodzą od kilku producentów, takich jak: First to Fight, Pegasus, Esci i Armourfast. Wydaje mi się, że ta ilość figurek będzie wystarczająca do wszystkich gier jakie planuję nimi rozegrać. Teraz czas by skończyć moich Polaków.

Commanders and radios 
Dowódcy i radiotelegrafiści
(First to Fight)


Rifle team 1
Drużyna strzelecka 1
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 2
Drużyna strzelecka 2
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 3
Drużyna strzelecka 3
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 4
Drużyna strzelecka 4
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 5
Drużyna strzelecka 5
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 6
Drużyna strzelecka 6
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 7
Drużyna strzelecka 7
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 8
Drużyna strzelecka 8
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 9
Drużyna strzelecka 9
(First to Fight, Pegasus)


LMGs
LKMy
(First to Fight)


LMGs
LKMy
(Pegasus)


ATRs
Karabiny przeciwpancerne
(First to Fight)


ATR
Karabin przeciwpancerny
(Pegasus)


Light Mortars
Lekkie moździerze
(First to Fight)


Medium Mortars
Średnie moździerze
(First to Fight)


Tripod LMGs
LKMy na trójnogach
(First to Fight, Pegasus)


Gun crews
Załogi dział
(First to Fight, Pegasus, Esci)


Gun crews (this set is suitable for my Poland 1944 project too)
Załogi dział (ten zestaw pasuje również do mojego projektu Polska 1944)
(Armourfast)


Riflemen.
Strzelcy.
(Pegasus)


Extra figures (gun or LMG loader and casualty marker)
Ekstra figurki (ładowniczy do LKMu lub działa oraz znacznik strat)
(Esci, Pegasus)


All figures:
Wszystkie figurki:

8 komentarzy: