wtorek, 24 maja 2016

Summer in Russia, 1943. Lato w Rosji, 1943.

Some time ago Alan Hynd together with his father tried the Battlegroup rules for the first time. They did not have them quite well, so they asked me to help them with the rules. That happened last Thursday. I prepared for them a game for 540 pts, using the Kursk lists, however Alan can not made it and I jumped instead of him to the game, faced his father instead. 
Jakiś czas temu Alan Hynd razem ze swoim ojcem próbował zasad Battlegroup po raz pierwszy. Nie szło im za dobrze, więc poprosili mnie o pomoc w wytłumaczeniu zasad. To stało się w ostatni czwartek. Przygotowałem grę na 540 pkt. z użyciem list na Kursk, jednak Alan tego dnia nie mógł przybyć do klubu i ja wskoczyłem na jego miejsce, by zagrać przeciwko jego ojcu.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Allan Hynd)

Forward HQ in PzKpfw IV Aufs.H

Armoured Panzer Grenadier Platoon
in SdkFz 251s, with AT granades, 88mm mortar and tripod MG42

SdKfz 250/9 (Recce)

PzKpfw III platoon (all Aufs. Ms) (turn 3)
StuG III Aufs. G (turn 4)
88mm AA/AT gun with Kfz 7 (turn 5)

Officers: 3
BR: 36


SOVIETS/SOWIECI
(|Bartek Żynda)

Forward HQ in White Scout Car
NKVD Officer in GAS jeep

Motorised Infantry Platoon
HQ in GAS jeep, AT granades, 50mm mortar, AT rifle, Maxim MG, Infantry gun with truck

BA-64 (Recce)
Sniper + spotter (Recce)

T-70 tank platoon (turn 3)
T-34 tank platoon (turn 4)
SU-76M battery (turn 5)
SU-152 (turn 6)

Officers: 3
BR: 35+1D6

2. The game. Gra.


Before the game I gave Allan option to choose the side. He pick up the Germans, so I stayed with Soviets. I won the initiative of the game. However, despite some preparations at home, I forgot to take my Soviet HQ... So we decided to treated it as the battle loss, so I had to pick up two counters, however Allan lost the Recce turn, so he had to pick up counter too. Objectives of the game were: crossroad in the village and the biggest hill. As the first unit I pushed my NKVD officer (he gave me extra 3 BR) and took the first objective (the crossroad). Allan pushed his infantry forward in 251s,  to flank my positions in the village. That was mistake, becouse he push them unsupported just infront my T-70s. They quickly deal with the halftrucks and soon I got support of T-34s. In the meantime, he brought all his tanks and took the hill. Surprisingly he stopped on the hill and decided to destroy my forces with his guns. In my opinion he supposed to use the advantage of his forces (I had very poor reinforcements rolls) and push me back of the table. He did not and he payed the price. Soon a lot of Soviet tanks outmaneuvered Germans and soon Allan started collecting the counters. German tanks can not stand against T-34's guns. Finally Allan's forces get broken and I won the game (with a half of the BRs lost).

Przed grą dałem Allanowi wybór stron.Wybrał Niemców, więc mi pozostali Sowieci. Wygrałem inicjatywę w grze. Jednak pomimo przygotowań w domu, zapomniałem zabrać ze sobą sowieckie naczelne dowództwo... Zdecydowaliśmy się traktować to jako stratę w boju, więc pobrałem dwa żetony, jednak Allan przegrał turę rozpoznania i tez musiał pobrac żeton. Celami w grze zostały: skrzyżowanie we wsi i największa góra. Jako pierwszy oddział puściłem oficera NKWD (dał mi dodtakowe 3 BR), który zajął pierwszy z celów (skrzyżowanie). Allan puścił w 251kach swoją piechotę, by oskrzydlić moje pozycje we wsi. To był błąd, ponieważ puścił je bez wsparcia, wprost pod lufy moich T-70tek. One szybko rozprawiły się z transporterami i wkrótce otrzymały wsparcie T-34ek. W międzyczasie, udało mu się wprowadzić do walki wszystkie swoje czołgi i zajął wzgórze. Niestety zatrzymał swoje czołgi na wzgórzu i zdecydował się ogniem swych dział zniszczyć moje oddziały. W mojej opini, powinien w tym momencie ruszyć swoimi czołgami dalej, by zepchnąc moje oddziały ze stołu (tym bardziej, że miałem bardzo złe rzuty na wzmocnienia). Nie zrobił tego i musiał powziąc konsekwencje takiej decyzji. Wkrótce masa sowieckich czołgów wymanewrowała niemieckie czołgi i Allan zaczął pobierać żeton za żetonem. Niemieckie czołgi nie mogły wytrzymać ognia dział czołgów T-34. Ostatecznie siły Allana zostały złamane co dało mi zwycięstwo (utraciłem połowę punktów BR).

3. Summary. Podsumowanie.


Despite the loss, Allan will be happy to check the rules for another time. We also are going to use Alan's models, but with the Fall of the Reich supplement this time. That game will have place next week. 
Pomimo przegranej, Allan był chętny na kolejną grę. W następnej grze mamy zamiar użyć modeli z kolekcji Alana. Jednak tym razem wykorzystamy dodatek Fall of the Reich. Ta gra odbędzie w przyszłym tygodniu.

4. Link.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy:

  1. Rodzinne granie. Extra. Raport jak zawsze wyszedł super. Czekam na raport z Fall of the Reich.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Trzeba wspierać Wargaming a w szczególności ten rodzinny, taki jest przecież rzadki...

      Usuń