niedziela, 20 grudnia 2015

The Battle of Liliane-Funcken (1758). Bitwa pod Liliane-Funcken (1758).

Last Thursday we tried the Honours of War for the second time. This time we prepared a bigger game with three brigades on the side. This time it was French army against Hessians in fictitious battle of Liliane-Funcken. That was great opportunity to use my model of Frederick the 2nd of Hesse model as the main commander again. However this time with a much better result...
W ostatni czwartek ponownie spotkaliśmy się z zasadami Honours of War. Tym razem przygotowaliśmy większą grę z trzema brygadami na stronę. W naszej fikcyjnej bitwie pod Liliane-Funcken starły się armie francuska z heską. Ta gra była doskonałą okazją by użyć po raz kolejny mój model Fryderyka II Heskiego, jako głównodowodzącego. Jednakże tym razem z dużo lepszym rezultatem...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


HESSE/HESJA

Frederick the 2nd of Hesse (Bartek Żynda)

1st Brigade
(Michael Schneider)

4 Infantry Battalions
2 medium guns
2 Cavalry Regiments


2nd Brigade 
(Bartek Zynda)

3 Infantry Battalions
Heavy and light gun


3rd Brigade
(Cambell Hardie)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 Cavalry Regiments
Cavalry gun

FRANCE/FRANCJA

1st Brigade
(Bill Gilchrist)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 medium guns
4 Cavalry Regiments

2nd Brigade
(Tim Watson)

4 Infantry Battalions
2 Cavalry Regiments

3rd Brigade
(Angus Konstam)

3 Infantry Battalions
1 Light Infantry Battalion
2 medium guns
2 Cavalry Regiments

2. The game. Gra.


This time we were going to test the 'build-up-areas', so there was two objectives of the game, villages: Liliane and Funcken. All flank brigades moved quickly to their objectives. The quickest was Campbell's brigade who enter the Funcken as the first, however right after him Angus took the second part of the village and they finished with the stalemate. Campbell's tried to encircle Angus in village and met heavy fire from French artillery and had to withdraw. After his first failure, he decided to encircle Funcken from the other side and use his cavalry to cut the the French off their main forces. However he did not have enough time to do it and we finished with a draw on our right.
Tym razem mieliśmy zamiar przetestować zasady walk w obszarach zabudowanych, dlatego też ustaliliśmy dwa cele gry, wioski Liliane i Funcken. Nasze skrzydłowe brygady ruszyły szybko w kierunku celów. Najszybszy w tym był Campbell, który jako pierwszy wszedł do Funcken, jednak zaraz za nim do drugiej połowy wsi wszedł Angus ze swoimi oddziałami. To stworzyło sytuację patową. Campbell próbował okrążyć Angusa w wiosce, jednak spotkał się z silnym ogniem francuskiej artylerii i musiał się wycofać. Po swym pierwszym niepowodzeniu, spróbował okrazyc wioskę z drugiej strony, jednak na dokończenie akcji zabrakło mu czasu i na naszym prawym skrzydle gra zakończyła się remisem.

In the center, my brigade faced the Tim's brigade. First I have moved straight forward and waited for Tim to move his forces against me. However my opponent had problems with discipline of his army, as they did not listen to his orders. Finally he moved his units forward, just only to met fire from my guns. Heavy fire from my guns disorganised French and causes them useless for the rest of the game.
W centrum, moja brygada stanęła naprzeciw brygady Tima. Wpierw ruszyłem do przodu i czekałem, aż Tim ruszy przeciw mnie. Jednak tym razem Tim miał duży problem z dyscypliną swojej armii, jako że ci nie słuchali jego rozkazów. W końcu udało mu się poruszyć swoje oddziały ale tylko po to by spotkać się z ogniem mojej artylerii. Ciężki ogień zdezorganizował Francuzów i spowodował, że stali się oni bezużyteczni do końca gry.

The best performance of the game made Michael's brigade. They took the half of the Liliene and Bill took the second. However Michael unlike like Campbell decided to push Bill off the village. Bill managed to repulse the first attack, but in second action French lost the first battalion. Half of the village remain empty and we won the initiative and Michael's troops enter the second part of the Liliene. Now Bill decided to attack Hessians, but this time it finished with a big French disaster. At this moment we had to finish the game with Liliane in Hessian hands which gaves us victory.
Najlepiej w całej grze wypadła brygada Michaela. Zajęli pół Liliene a Bill zajął drugą część wioski. Jednak w przeciwieństwie do Campbella, Michael zdecydował się wypchnać Billa ze wsi. Billowi udało się odeprzeć pierwszy atak, jednak drugi  spowodował zniszczenie francuskiego batalionu. Połowa wsi pozostała nieobsadzona i to my mieliśmy inicjatywę, co pozwoliło Michaelowi zająć drugą część wioski. Teraz Bill zdecydował się zaatakować Hesów, lecz skończyło się to francuską katastrofą. W tym momencie musieliśmy zakończyć grę z Liliane w naszych rękach, co dało nam zwycięstwo.

3. Summary. Podsumowanie.


Honour of War worked very well this time too. The game is a little slower than the Black Powder, however had much quicker and simpler firing and melee system. Quite surprising is the effectiveness of the artillery. I'm not sure if the guns were so deadly during that period and I believe that it is a little overrated. We are planning another big game next year, however we are planning to fight a battle on the plains. We will see how it going to work.
Honour of War tym razem działała bardzo dobrze. Gra jest trochę wolniejsza niż Black Powder, jednak sposób walki i strzelania jest dużo bardziej prostszy. Dość zaskakująca jest skuteczność artylerii. Nie wydaje mi się, by była ona w tym okresie aż tak zabójcza i w mojej opinii jej skuteczność jest troszkę zawyżona. Naszą następną grę w przyszłym roku planujemy rozegrać na równinach. zobaczymy jak to nam wypadnie.

4. Links. Linki.


Angus'es relation in his Jurnal (you can find few other games we have recently played together):
Relacja Angusa w jego Pamiętniku (znajdziecie w nim równiez kilka innych gier wspólnie ostatnio rozegranych):

Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

Few pictures on our club's Facebook profile (together with other games of that evening):
Kilka zdjęć na naszym profily facebookowym (oraz inne gry tego wieczora):

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

7 komentarzy:

 1. Fantastyczny raport!
  i jak zawsze piękna makieta i figurki!

  OdpowiedzUsuń
 2. Zazdroszczę wam takich dużych bitew w klimatach innych niż II wojna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W sumie to więcej mamy bitew w innych klimatach niz 2WŚ. Dziękuję za komentarz.

   Usuń
 3. I know, I'm late...but I'm here! Lovely job on this battle (unknown to me!), nice terrain and minis!

  OdpowiedzUsuń