poniedziałek, 9 listopada 2015

Italy 1511. Włochy 1511.

Last Thursday we had small game with Michael's renaissance miniatures. Some time ago Michael showed his new figures on his blog, so I raised an idea to use them in battle. We wanted small and quick game, to have a result within the evening. For the game we used the "Pike and Shotte" rules.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę, z użyciem renesansowej kolekcji figurek Michaela. Jakiś czas temu, Michael pochwalił się nowymi malunkami na swoim blogu i podałem pomysł ich wykorzystania w bitwie. Chcieliśmy coś małego i szybkiego, by móc osiągnac rezultat w jeden wieczór. Do gry uzyliśmy zasad "Pike and Shotte".

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.


KINGDOM OF FRENCH/KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda, Campbell Hardie, Hugh Wilson)

1 x Gendarmes d'Ordonnance
1 x Men at Arms
2 x Archers d'Ordonnance

1 x Swiss Pikemen
1 x Landsknecht Pikemen
1 x Swiss Arquebusiers
1 x Halberdiers

2 x heavy guns
1 x medium gun

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Tim Watson)

1 x Gendarmes
2 x Men at Arms
2 x Stradioti

2 x Landsknecht Pikemen
1 x Landsknecht Arquebusiers
1 x Swordsmen

1 x medium gun
3 x light guns

2. The game. Gra.


Whole game started very unlucky for us. Hugh, who commanded the cavalry of our right flank charged on German cavalry and has been terrible beaten. Everything lasted in less than 5 minutes. That put Campbell in very hard position, as he has been outflanked by Germans.
Cała gra zaczeła się dla nas bardzo nieszczęśliwie. Hugh, który dowodził kawalerią naszego prawego skrzydła, zaatakował niemiecka kawalerię i został sromotnie pobity. Wszystko trwało krócej niż 5 minut. To postawiło Campbella w bardzo trudnym położeniu, jako że został oflankowany przez niemieckie oddziały.

After the successful action of German cavalry, the Imperial infantry moved into the action. Campbell tried to stop them with artillery fire, but that was not very effective, so we decided to give the guns under my control! The mighty Orange Dice has never let me down, and soon our artillery destroyed one of the German pike block. This saved Campbell, as now his only task was to prevent his forces against the German cavalry attack. All actions moved on my left flank...
Po tej udanej akcji niemieckiej kawalerii, imperialna piechota ruszyła do akcji. Campbell próbował zatrzymać ją naszą artylerią, jednak okazało się to mało efektywne, dlatego też całą artylerię przekazano w moje ręce! Potęzna Pomarańczowa Kostka nigdy mnie jescze nie zawiodła i wkrótce nasza artyleria zniszczyła jeden z niemieckich bloków pikinierskich. To uratowało Campbella. który teraz musiał jedynie niedopuścić do ataku niemieckiej kawalerii na swoje siły. Cała akcja przeniosła się na moje lewe skrzydło.

As whole artillery was busy to support Campbell, I can not prevent German attack against my infantry. Soon the other enemy pike block charged on my Swiss. The fight was very fierce, but soon my pikes get broken. However Germans finished the melee disorganised, so I had used my Halberdiers to finish them and I did. That opened the way for my ultimate weapon: the Gendarmes d'Ordonnance!
Jako, ze cała artyleria była zajęta wspieraniem Campbella, nie mogłem przeszkodzić niemieckiemu atakowi na moją piechotę. Wkrótce wrogi blok pikinierski zaatakował moich Szwajcarów. Walka była zacięta, jednak wkrótce moi pikinierzy zostali złamani i zniszczeni. Jednakże Niemcy skończyli walkę wręcz zdezorganizowani, przeciw nim użyłem naszych halabardników by ich wykończyć i to mi się udało. Ta akcja otworzyła drogę dla naszej broni ostatecznej: Gendarmes d'Ordonnance!

First they charged on German Man-at-Arms and crash them. Then they charged on the second unit of German Man-at-Arms with the same result, but this time they forced the Emperor to flee. Now there was nothing between Gendarmes and Imperial artillery, which soon was crashed too by mighty Gendarmes. That finished the game with the glorious French victory!
Wpierw zaszarżowali oni na niemieckich Kopijników i rozbili ich. Po tym uderzyli na drugi oddział niemieckich Kopijników z tym samym rezyltatem, jednak teraz zmusili oni cesarza do ucieczki. Teraz nie było nic pomiędzy Gendarmami a imperialną artylerią, która wkrótce równiez została zniszczona przez potężnych Gendarmes. To zakończyło grę wspaniałym francuskim zwycięstwem!

3. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

8 komentarzy:

 1. Looks nice, very nice! Your armies are so colorful and impressive!

  OdpowiedzUsuń
 2. Great looking game and wish I was still up there so I could have enjoyed it too.

  Definitely SESWC and the same old venue as I can tell by the chairs!! (and some faces to be fair) :>)

  Do they still have to be put back in the light then dark order?

  Darrell.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Darrell. No it is much simpler now. The light chairs are on the lower part and darker on the higher part of the club.

   Usuń
 3. Odpowiedzi
  1. Dzięki. Już wiem, że będzie ich jeszcze więcej. Michael wraca do malowania renesansu!

   Usuń
 4. I really like our renaissance games, they are getting bloodier each time! The French always seem to get the upper hand; next time we have to try to buck the trend. ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Wonderful looking game Bart. Very colourful!

  OdpowiedzUsuń