niedziela, 22 marca 2015

The Mohawk Valley 1777 (#1)

Last week I had two games and both were concentrated on the American War of Independence. However both were played with different systems. The first one was played at Hugh and with the Muskets and Tomahawks rules. Today's report will be about this game.
W mijającym tygodniu rozegrałem dwie gry i obie były związane z Amerykańską Wojną o Niepodległość. Obie gry były rozegrane jednak z użyciem różnych systemów. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha z użyciem zasad Muskets and Tomahawks. Dzisiaj przeczytacie raport z tej pierwszej gry.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Angus Konstam, Colin Jack

1. Forces. Siły.


AMERICAN/AMERYKANIE
(Ray Neal, Hugh Wilson, Bartek Żynda, Dave O'Brian)


LIGHTS
PATRIOT OFFICER
8 LIGHT INFANTRY
8 LIGHT INFANTRY
6 LIGHT INFANTRY

RIFLES
PATRIOT OFFICER
6 RIFLEMEN
6 RIFLEMEN

MILITIA I
PATRIOT OFFICER
12 MILITIA
10 MILITIA

MILITIA II
PATRIOT OFFICER
12 MILITIA
12 MILITIA
16 MILITIA

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Martin Gibson, Colin Jack, Tim Watson, Donald Adamson)

LIGHTS
BRITISH OFFICER
6 LIGHT INFANTRY
6 LIGHT INFANTRY
6 LIGHT INFANTRY
6 LIGHT INFANTRY

RANGERS
BRITISH OFFICER
8 RANGERS
6 RANGERS

HESSE-HANAU
GERMAN OFFICER
6 JAEGER RIFLEMEN
6 JAEGER RIFLEMEN
6 JAEGER RIFLEMEN
6 JAEGER RIFLEMEN

INDIANS
INDIAN CHIEF
6 INDIANS
6 INDIANS
6 INDIANS

INDIANS
INDIAN CHIEF
6 INDIANS
6 INDIANS
6 INDIANS

INDIANS
INDIAN CHIEF
6 INDIANS
6 INDIANS
6 INDIANS

2. The Game. Gra.


We, as the the Americans have to protect the valley against possible British attack. We did not have very strong forces and there was to many villages to defend, so we decided to put our defending position on the north bank of the river with our Indians remaining on the south bank. We were hoped that it will slow down the our enemies and help us to win the game.
My, jako Amerykanie mieliśmy zadanie ochrony doliny przed możliwym atakiem brytyjskim. Nie mieliśmy zbyt licznych sił oraz było tam zbyt dużo osiedli do obrony, dlatego postanowiliśmy nasze linie oprzeć o północny brzeg rzeki i jedynie nasi Indianie pozostali na południowym brzegu. Mieliśmy nadzieję, że to spowolni naszych wrogów i pomoże nam wygrać grę.

Most of the British troops enter the table on the south edge, however some group of Indians enter it on the west edge. They did not met a big resistance, so they moved forward. The first fights take place on the west where Indians fought against the American Irregulars. American fought very brave, but soon they were overwhelmed here by incoming British troops and have to withdraw. However the defending line has remained untouched here.
Większość brytyjskich oddziałów wkroczyła na stół od strony południowej krawędzi, jednak część Indian pojawiła się na krawędzi zachodniej. Nie napotkali dużego oporu, więc ruszyli do przodu. Pierwsze walki wybuchły na zachodzie gdzie Indianie starli się z nieregularnymi oddziałami Amerykanów. Amerykanie walczyli dzielnie, jednak musieli ulec przeważającym siłom oraz nadciągającym brytyjskim oddziałom. Jednakże linia obrony pozostała tutaj nietknięta.

The main battle was around the Indian village. First it was took by British Indians and after they won, it has been burned to the ground. Then they have been attacked by American Indians. They fought effectively good and pushed back their enemies. The fighting was so fierce that two Indian chiefs get killed. Our Indians were supported by our troops from the other bank of the river. Finally the situation for our Indians get critical so I had to move some of our troops off the fort to support them. Finally our Indians were facing nine enemy units, but none of them crossed the river - so our plan was fulfilled.
Główna bitwa rozegrała się wokół indiańskiej wioski. Wpierw brytyjscy Indianie ja zdobyli i następnie ja spalili. Wtedy zostali zaatakowani przez amerykańskich Indian. Walczyli oni zaskakująco dobrze i wypchnęli sowich wrogów. Walka była tak zacięta, że zginęło tutaj dwóch indiańskich wodzów. Nasi Indianie byli wspomagani przez nasze oddziały znajdujące się na drugim brzegu. W końcu sytuacja naszych Indian stała się krytyczna i musiałem ruszyć część oddziałów z fortu by ich wspomóc. Ostatecznie nasi Indianie walczyli w sumie przeciwko dziewięciu wrogim oddziałom, jednak ani jeden z nich nie przekroczył rzeki - więc nasz plan został wypełniony.

3. Summary. Podsumowanie.


Americans stopped the British from crossing the river, however on the west first units were starting to doing it. This game finished with American victory, but it will continued in two weeks time, as we all agreed.
Amerykanie powstrzymali Brytyjczyków przed przekroczeniem rzeki, jednakże na zachodzie pierwsze oddziały rozpoczęły się przeprawiać. Ta gra zakończyła się amerykańskim zwycięstwem, ale jak ustaliśmy będziemy ją kontynuować za dwa tygodnie.

4. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:


Dave's gallery on Facebook:
Galeria Dave'a na Facebooku:

11 komentarzy:

 1. Genialny raport! Jestem pod wrażeniem pola bitwy oraz pomalowanych stron konfliktu!

  OdpowiedzUsuń
 2. Great looking game! Thanks for sharing!

  OdpowiedzUsuń
 3. A great looking AWI game Bart, nice pics!

  OdpowiedzUsuń
 4. Fantastic looking table, a pleasure to game on.
  Thanks for posting.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 5. Brilliant set up and a great looking game! Wish I was there to give it a go.

  I seem to remember those river tiles from the first game I played at SESWC about 12 years ago! Do they belong to Colin or Dave? Or are they new-ish?

  Darrell.

  OdpowiedzUsuń
 6. Looks fantastic Bart! Fantastic stuff!

  OdpowiedzUsuń