sobota, 19 listopada 2011

Belgia 1914

Ostatnia czwartkowa gra w SESWC to starcie pomiędzy Francuzami i Belgami z jednej strony a Niemcami z drugiej. Do gry użyliśmy zasad Back and Beyond. Pełny opis gry i zdjęcia znajdziecie na blogu Bill'a.

Last Thursday's game in SESWC was about the clash between French and Belgium at one side and Germans from the other. We used the Back and Beyond rules. Full description of the game with pictures, you can find on Bill's blog.

Link do blogu Bill'a Gilchrist.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz