sobota, 23 listopada 2013

Western front. Front zachodni.

This week we all met at Hugh home, to play our Bolt Action game. Colin prepared the scenario and Hugh the scenery. It was very funny game with a lot of action.
W tym tygodniu spotkaliśmy się u Hugha, by rozegrać naszą grę z użyciem Bolt Action. Colin przygotował scenariusz, a Hugh scenerię. Była to bardzo zabawna gra, z dużą ilością akcji.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS & FIGURES/MODELE i FIGURKI: Colin Jack

1. Introduction/Wprowadzenie.

Both sides, Germans and British have to secure the river crossings which two of them are suitable for heavy vehicles and one of them is suitable for infantry only. Both sides starting the game with 5 units and in every following turn the number of units is increased by 1. The objectives (bridges) can be only secured by infantry.
Obie strony, Niemcy i Brytyjczycy mają za zadanie zabezpieczyć przeprawy rzeczne, z których dwie nadają cię dla ciężkiego sprzętu a jedna tylko dla piechoty. Obie strony zaczynają grę z 5 jednostkami i każda następna tura zwiększa tą ilość o 1. Cele (mosty) mogą być zajmowane jedynie przez piechotę.

2. Ordre de bataille. 

GERMANS/NIEMCY:
(Tim Watson, Hugh Wilson, Bartek Żynda)

HQ: CO, 2 men, Medic
FOO
SS Squad: 10 men (NCO, 7 Rifles and one with Panzerfaust, LMG team) -  veterans in SdKfz 251/1
3 Rifle Squads: 10 men (NCO, 7 Rifles, LMG team) in trucks
MMG team: 3 crew
Mortar team: 3 crew
Sniper team: 2 crew
Panzerschreck team: 2 crew

Jagdpanther
PzKpfw IV
Marder II
SdKfz 231

BRITISH/BRYTYJCZYCY:
(Dave O'Brian, Donald Adamson, Campbell Hardie)

HQ: CO, 2 men, Medic
Commando Squad: 10 men (NCO, 7 Rifles, LMG team) - veteran - on M5
3 Infantry Squads: 10 men (NCO, 7 Rifles, LMG team) in trucks
MMG team: 3 crew
Mortar team: 3 crew
Sniper team: 2 crew
Piat team: 2 crew

M10
M20
Cromwell
Centaur

3. Game/Gra

Germans put their affords on speed. Firstly they tried to put their heavy armour on the positions, to secure their Infantry unless the British moved first their Infantry, and then their tanks. This gave Brtish advantage and they as the first cross the river.
Niemcy wpierw skierowali swoje wysiłki w celu ustawienia swojego ciężkiego sprzętu na pozycjach, by ten osłaniał ich piechotę, całkowicie odmiennie do Brytyjczyków, którzy wpierw ruszyli swoją piechotę, a za nią swoje czołgi. To dało Brytyjczykom przewagę i ich piechota, jako pierwsza przekroczyła rzekę.


The loosing of the first building moved German infantry. First they took buildings close to this one taken by British and preparing their troops to take this building back. Before this happend, Jagdpanther started her hunting. As the first she took M10. She failed at first, but next shoot was deadly for British gun. Whereas Panzer IV tried to kill Cromwell, but very ineffective.
Utrata pierwszego budynku poruszyła niemiecką piechotę. Wpierw zajęła ona budynki w sąsiedztwie budynku, zajmowanego przez Brytyjczyków i przygotowywała się tym do jego odbicia. Zanim się to jednak stało, Jagdpanher ruszyła na polowanie. Wpierw jej wybór padł na M10. Chybiła za pierwszym razem, jednak jej następny strzał był zabójczy dla brytyjskiego działa. Natomiast Panzer IV próbował zniszczyć bardzo nieskutecznie Cromwella.

This lost confused the British and it was used by Germans. They cross the river and took the biggest building of the table. This action was very good, however British had here their Centaur. Centaur's howitzer bring to the Germans massive disaster. Softened unit, was very easy target for the British Commando and the building have been retaken.
Ta strata wprowadziła pewne zamieszanie w szeregi brytyjskie, co wykorzystali Niemcy. Przerzucili oni jeden oddział przez rzekę, który zajął największy budynek na stole. Akcja ta była bardzo dobra, jednakże Brytyjczycy posiadali tutaj swojego Centaura. Haubica tego czołgu przyniosła katastrofę niemieckiemu oddziałowi. Tak zmiękczona jednostka nie była już problemem dla brytyjskich komandosów, którzy odzyskali budynek.

Now the British took the initiative. Centaur started the duel with Panzer IV, and forced the German tank to withdraw. In the meantime the Piat team, they secured the second bridge.
Teraz Brytyjczycy przejęli inicjatywę. Centaur rozpoczął pojedynek z Panzerem IV i zmusił niemiecki czołg do wycofania się. W międzyczasie zespół Piata zabezpieczył drugi most.

Now started the main fight. All forces was send to take the ruins already taken by British. Germans recaptured it, but then next British team attacked, and the building was again in British hands. Next attacked SS, and building was German again. It was looked like this stop those fightings, but SS did unexpected move. They assaulted the British team at the other side of the river and failed. Now the building was empty again, so it very easily had been retaken by Brits.
Teraz rozpoczęły się główne walki. Wszystkie oddziały zostały wysłane do walki o ruiny zajęte przez Brytyjczyków. Niemcom udało się go odzyskać, jednak Brytyjczycy znowu zaatakowali i odzyskali budynek. Wtedy do walki włączyło się SS i budynek został odzyskany walki. Wszystko wyglądało, że  to zakończy walki, jednak SS zrobiło niespodziewany ruch i zaatakowało oddział piechoty znajdujący się po drugiej stronie rzeki. Niestety zawiedli i budynek był znowu pusty, tak więc bez trudu został zajęty przez Brytyjczyków.

Germans once again tried to retake the building, but failed this time too. They lost most of their infantry units and no longer were able to win the game and took the control over the bridges. However the German armoured forces did very well and Jagdpanther destroyed Cromwell, and Marder did the same to the M20. It was not enought and Germans started to withdraw. The game have been won by British!
Niemcy przypuścili ostatni szturm na budynek, lecz i tym razem im się to nie udało. Stracili wszystkie oddziały piechoty i nie byli już w stanie wygrać gry i przejąć kontroli nad mostami. Co innego niemieckie działa pancerne, te walczyły bardzo dobrze i Jagdpanther zniszczył Cromwella a Marder zrobił to samo z M20. Nie było to jednak wystarczająco i Niemcy rozpoczęli odwrót. Gra została wygrana przez Brytyjczyków!

4. Summary/Podsumowanie

British started  game very well, specially by taking the defending positions at the enemies bank of river. They controlled game almost all the time so Germans instead realising their plan, have to respond  all the time for British actions. The British victory was well deserved.
Brytyjczycy zaczęli grę bardzo dobrze, szczególnie przez zajęcie pozycji obronnych na terenie przeciwnika po drugiej stronie rzeki. Kontrolowali grę przez większość czasu, tak że Niemcy nie mogli realizować swoich planów a jedynie reagować na akcje Brytyjczyków. Zwycięstwo Brytyjczyków było zasłużone.

And as usual the gallery on the flickr:
I jak zawsze galeria na flickr:

6 komentarzy:

 1. Fantastic looking game Bart! Great photos too!

  OdpowiedzUsuń
 2. Congrats to the British troops! Nice report, your ruins are really good, and useful in this kind of scenario...
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you, Phil. The ruins are very easy to build, you just need some balsa, sand etc. ;)

   Usuń
 3. Ciekawy scenariusz. Budynek powinien zyskać miano "krwawego" :).
  Miło się czyta Twoje raporty Bartek.

  Pozdrawiam
  Sławek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie, przechodził z rąk do rąk. Dzięki za komentarz.

   Usuń