czwartek, 19 listopada 2020

PFI for my Commonwealth army. BPP dla mojej armii Rzeczpospolitej.

Here I am again! If you thought I'd quit, you'd thought wrong. Unfortunately no games, therefore no game reports and the blog get silent. Because of that, I have less motivation for painting something new. Despite that, I finally managed to finish something. Infantry (PFI - check Sapkowski's series of 'The Witcher' for the meaning of that letter abbreviation) for my Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm.

I znowu jestem! Jeślibyś pomyślał, że zrezygnowałem, byłbyś w błędzie. Niestety brak gier, powoduje, że nie ma raportów z nich. Z tego tez powodu brak mi motywacji do pomalowania czegoś nowego. Pomimo tego, coś nowego udało mi się pomalować. To piechota (BPP - by rozszyfrować ten skrót polecam wiedźmiński cykl Sapkowskiego) dla armii Rzeczpospolitej w skali 28mm.

1. Infantry Commander. Dowódca piechoty.

All figures are from Warlord, the base is Warbases.

Wszystkie figurki to Warlord, podstawka to Warbases.

2. Infantry. Piechota.
2.1. Musketeers. Muszkieterzy.

It is a mixture of Warlord figures with a single The Assault Group figure. Bases are Warbases again.

To miks figurek Warlorda z pojedynczą figurką od The Assault Group. Podstawki to znów Warbases.


2.2. Pikes. Piki.

This is the biggest mix. Figures are from Foundry, Old Glory and Warlord. Bases are a mixture of Warbases and Warlord.

To jest największy miks. Figurki są od FoundryOld Glory i Warlorda. Podstawki to miks  Warbases i Warlorda.

2.3. Commands. Dowódcy.

New command bases for my new regiments. Figures are Warlord, bases Warbases and flags are Wargamer.

Nowe dowództwa dla nowych regimentów.  Figurki to Warlord, podstawki Warbases a flagi to Wargamer.
2.4. Regiments. Regimenty.

In that way, all my infantry is finished. I created 4 infantry regiments: 

W ten sposób moja piechota została zakończona. Stworzyłem 4 regimenty piechoty:

Yellow. Żółty.Green. Zielony.Blue. Niebieski.Red. Czerwony.3. Dragoons. Dragonia.

I also painted some dismounted dragoons. Figures are from Wargamer and The Assault Group, bases are Renedra. Now I have two units of dragoons both mounted and dismounted.

Pomalowałem też trochę spieszonych dragonów. Figurki są od Wargamera i The Assault Group, podstawki są od Renedry. Teraz mam dwa oddziały dragonów, zarówno konno jak i spieszonych.4. Heroes. Bohaterzy.

Two figures did not fit to any of new or planned units. Therefore I decided to base the as the singles and will use as heroes, ADCs etc. The dragoon figure is Wargamer and the swordsman is from Warlord. Both based on 2p coins.

Dwie figurki nie znalazły swojego miejsca w nowych lub planowanych oddziałach, dlatego zdecydowałem się by występowały pojedynczo jako bohaterzy, posłańcy itp. Dragon jest od Wargamera a szermierz od Warlorda. Do obu figurek jako podstawki użyłem monet 2 pensowych.
5. Whole army so far. Cała armia dotychczas.

From left to right. Crown Division (1 x Winged Hussars, 1 x Pancerni, 1 x Cossack Style with Spears, 2 x Cossack Style. I'm going to add 1 x Pancerni with Spears and some Reiters, possible 2 units). Infantry Division (2 x Dragoons, 4 x Pike&Shotte. I'm going to add 2 more Dragoons units and maybe some guns). Lithuanian Division (1 x Winged Hussars, 1 x Pancerni, 2 x Cossack Style, 2 x Tartars).

Od lewa do prawa. Dywizja koronna (1 x Husaria, 1 x Pancerni, 1 x Jazda Kozacka z rohatynami, 2 x Jazda Kozacka. Zamierzam dodać 1 x Pancerni z rohatynami i może trochę rajtarii, możliwe 2 oddziały). Dywizja piechoty (2 x Dragoni, 4 x Pike&Shotte. Mam zamiar dodać jeszcze z 2 oddziały dragonii i może jakieś działa). Dywizja litewska (1 x Husaria, 1 x Pancerni, 2 x Jazda Kozacka, 2 x Tatarzy).
10 komentarzy:

 1. Wow! for what rules? King and Parliament or Pike and Shotte? ... now you need Turks, haha!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. FK&P. P&S already has it. I got even better idea! You can paint some Turks :P

   Usuń
 2. Ooo fenomenalnie wygląda całość!

  OdpowiedzUsuń
 3. Soooooooooooooooo many gorgeous figures in a single post Bart, wonderful details, and I love the subtile colors...👍👍

  OdpowiedzUsuń
 4. Those are fantastic, wonderful stuff.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 5. Wow, stunning work, Bartek! I don't know how I missed this post earlier. I can see how much TLC you spent on each figure - each one with different cloth colors. Very realistic and convincing.

  OdpowiedzUsuń