niedziela, 26 lipca 2020

Tartar Cavalry. Jazda tatarska.

The Moon on top, below the stars,
This is my Tartar riders!

Z przodu księzyc, niżej gwiazda,
To tatarska moja jazda!

I started with my version of Żurawiejka this post because I finished the next units for my 28mm 17th century Army of Polish Lithuanian Commonwealth. This time two regiments of Tartar cavalry. They will give recce support for my both cavalry brigades. Figures are a mixture of Old Glory and Foundry, bases are from Warbases. Now it is time for some infantry and artillery. 
Zacząłem od mojej wersji żurawiejki, ponieważ kolejne oddziały dla mojej armii siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej są gotowe. Tym razem to dwa pułki jazdy tatarskiej. Wspomogą moją armię w zwiadzie. Figurki to miks Old Glory i Foundry, podstawki od Warbases. Teraz czas na piechotę i artylerię.


10 komentarzy: