piątek, 14 czerwca 2019

Rome vs Greece. Rzym przeciw Grecji.

Last Thursday we had big To the Strongest game. This time Greece (Michael and Peter) faced Roman forces (Alasdair, Campbell and myself).
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z zasadami To the Strongest. Tym razem Grecja (Michael i Peter) stanęli naprzeciw Rzymowi (Alasdair, Campbell i ja).SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda, Campbell Hardie, Michael Schneider

Michael's Greeks

Peter's Greeks

Campbell and Alasdair Romans

Bart's RomansOur game as always divided into two separate clashes. In the first, Peter faced Campbell and Alasdair. After some initial successes, Peter managed to flank Roman cavalry, but then the brave Roman marines broke the first falangist unit and create a massive gap in Greek lines. Soon after that more Greek unit gets broken and in very short time whole Peter's army lost its morale and disappear from the battlefield. In the meantime, Michael bravely kept his lines. We both lost the light units, but the line remains. Finally, Michael's forces have been hit from the flank. That was enough and soon he also lost his morale. Roma Invicta!
Nasza gra od początku podzieliła się na dwa starcia. W pierwszym, Peter walczył z Campbellem i Alasdairem. Po początkowym sukcesie, Peterowi udało się obejść rzymską kawalerię, jednak wtedy dzielni rzymscy marines złamali pierwszy oddział falangitów i utworzyli olbrzymią wyrwę w greckiej linii. Krótko po tym więcej greckich oddziałów zostało zniszczonych i w bardzo krótkim czasie cała armia Petera straciła swoje morale i ucekła z pola walki. W międzyczasie Michael dzielnie trzymał swoją linię. Oboje straciliśmy lekkie oddziały, ale linia była utrzymana. Ostatecznie siły Michaela zostały uderzone z flanki. To wystarczyło, by on także utracił swoje morale. Roma Invicta!
During the weekend I hope to see some of you during our THE GREAT GAME WATERLOO REPLAYED, where more than 100 players with 22 000 figures (28mm) will refight that famous battle. I will be there as one of the umpires. Expect report from that event soon!
W ten weekend mam nadzieję zobaczyć kilku z Was podczas naszej THE GREAT GAME WATERLOO REPLAYED, gdzie ponad 100 graczy z użyciem 22 000 figurek (w skali 28mm) odtworzy tą sławna bitwę. Ja będę tam jednym z prowadzących. spodziewajcie się raportu z tego wydarzenia juz wkrótce!Links/Linki:

Michael:
to be updated soon

Campbell (SESWC):

Flickr:

10 komentarzy: