piątek, 8 grudnia 2017

Problems in Jedburgh. Problemy w Jedburgu.

I still have not much time for wargaming, however I managed to visit my club for AGM last week. Usually the meeting is quite long and take all evening, but this time was different and we managed to play a short game. Angus bring his Border Reivers collection and we played some scenario which was placed back in 1572 in Southern Scotland. It was great opportunity to finally try The Pikeman's Lament rules published by Osprey. For those, who don't know it is the Pike and Shotte version of Lion Rampant and that it is. The main difference with those two sets is that the new one, offers much more shooting.
Wciąż mam mniej czasu na wargaming, jednak w zeszłym tygodniu udało mi się odwiedzić mój klub na doroczne walne zebranie. Zazwyczaj spotkanie to jest dość długie i zajmuje cały wieczór, jednak nie tym razem i udało nam się rozegrać małą grę. Angus przyniósł swoją kolekcję z czasów Border Reivers i zagraliśmy pewien scenariusz, który przeniósł nas do roku 1572 w południowej Szkocji. To była doskonała okazja by spróbować w końcu zasad The Pikeman's Lament, opublikowanych przez Ospreya. Dla tych co nie wiedzą, jest to wersja na czasy piki i muszkietu gry Lion Rampant. Główną różnicą pomiędzy tymi zasadami, jest to, że w tej nowszej jest trochę więcej strzelania.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

It will be short relation this time. There was two sides, one in favour of Mary, Queen of Scots and those against and all set up somewhere close to the town of Jedburgh. I played with Campbell in favour of the queen and we had 5 units of cavalry against the citizens of Jedburgh (played by Peter and Angus), who 2 units of cavalry and 3 units of infantry (some with pikes, some with muskets and some with halberds). 
To będzie bardzo krótka relacja tym razem. Były dwie strony, jedna która opowiadała się za Marią, królową Szkotów i ta przeciw niej a wszystko działo się w pobliżu miasta Jedburga. Razem z Campbellem grałem po stronie królowej i dysponowaliśmy pięcioma oddziałami kawalerii i graliśmy przeciw mieszkańcom Jedburga (Angus i Peter), którzy dysponowali dwoma oddziałami kawalerii i trzema piechoty (jeden z pikami, jeden z muszkietami i jeden z halabardami).

Mary, Queen of Scots forces:
Siły Marii, królowej Szkotów:

Defenders of Jedburgh:
Obrońcy Jedburga:


This game was from the beginning not in our favour. Just in the first turn I lost first unit, which decided to move back to their homes and Angus gain an extra unit. Everything because of bad (me) and incredible good (Angus) dice for activations. Since that time we were hopeless against amazing rolls of Peter and Angus, who soon decimated our units. It did not helped an extra unit we finally got and defenders of Mary, Queen of Scots, defeated, had to withdraw...
Gra od początku nie układała się po naszej myśli. Już podczas pierwszej tury straciłem oddział, który wolał wrócić do ich domów a Angus w przeciwieństwie do nas taki oddział otrzymał. Wszystko dzięki rzutom na aktywację: tych złych (ja) i bardzo dobrych (Angus). Od tego momentu wszystkie nasze akcje okazały się bezsilne wobec niesamowicie dobrych rzutów Petera i Angusa, którzy zdziesiątkowali nasze oddziały. Nie pomógł nam też otrzymany ekstra oddział i ostatecznie pokonani obrońcy królowej Marii, musieli się wycofać...Some other stories of the same game:
Inne opisy tej gry:

Angus:

Campbell:

10 komentarzy:

 1. Ładny stół i figurki, czego chcieć więcej. Bardzo przyjemny raport :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Beautiful table and beautiful game!

  OdpowiedzUsuń
 3. Coś mało oddziałów w grze. Rozumiem, że miało być szybko. Ale w przypadku tej mechaniki łatwo o sytuacje, która wydarzyła się w trakcie opisywanej gry. Mam zasady i planuję zagrać za pomocą modeli do OiM.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie, miało być szybko i było. Dodatkowo nowe zasady, więc trzeba było zachować wszystko maksymalnie prosto.

   Usuń
 4. Jak zawsze fascynujący raport Bart!

  OdpowiedzUsuń
 5. A beautiful game, love this century!

  OdpowiedzUsuń
 6. Looks great Bart! I have a few figures for this but as yet they are untried. Must get them out for a game sometime.

  OdpowiedzUsuń
 7. Fajne, ale czekam na świąteczne Trenton. :D

  OdpowiedzUsuń