wtorek, 7 czerwca 2016

Fall of the Reich game.

Last Thursday we had 500 pts game with Battlegroup Fall of the Reich. The game was set up, somewhere in East Prussia. Germans were defending. There were two objectives: a large hill and the church tower.
W ostatni czwartek mieliśmy grę na 500 pkt w Battlegroup Fall of the Reich. Gra działa się gdzieś w Prusach Wschodnich. Niemcy się bronili. Były tez dwa cele gry: duże wzgórze i kościelna wieża.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ in Kubelwagen

Volksgrenadier Platoon
Regular, each infantry squad had Panzerfaust, one squad equipped with Assault Riffles, all MG teams had Bipod MG42
Combat Medic

Motorised Reconnaissance Patrol (Recce)
SdKfz 250/9 (Recce)

Panther Platton
Marder III Ausf. H
Off table 88mm AT shot

Officers: 3
BR: 26
PTS: 516

SOVIETS/SOWIECI
(Campbell Hardie)

Forward HQ in Gaz Jeep

Riffle Platoon
Inexperienced, Light Mortar

T-80 (Scout)
BA-64 (Scout)

T-34/85 Platoon
SU-76M battery
SU-85 battery

82mm Mortar Battery (2 mortars)

Officers: 5
BR: 35
PTS: 505

2. The game. Gra.


Campbell started game with pushing everything what he had available forward. However his reinforcements rolls were very, very poor. Alan had ambushed Recce Patrol with 2 panzerfausts. They wait for the soviet tanks, but terrible missed... So the only hope for Germans were in Panthers. Those mighty tanks take their chance against Soviet vehicles, but there were to much of them. Campbell very clever used his mortars and kept most of the German units pinned. That caused that Alan had to pick up battle counters and the German situation was not look well. However when Soviets reached the outskirts of the town, German guns started to decimated Red tanks. Alan even managed to get artillery support. Finally both players were close to their breaking points, but Campbell managed to destroy last Panther and that was enough for Germans. Game finished with Soviet victory.

Campbell zaczał grę przez rzucenie wszystkiego, co miał dostępne do przodu. Jednak jego rzuty na uzupełnienia były bardzo, bardzo słabe. Alan pozostawił w zasadzce patrol rozpoznawczy z 2 panzerfaustami. Zaczekali oni na sowieckie czołgi i okrutnie spudłowali... Tak więc jedyną nadzieją dla Niemców pozostały Pantery. Te wspaniałe czołgi spróbowały swoich szans przeciw sowieckim pojazdom, ale był ich zbyt dużo. Campbell bardzo rozsądnie korzystał ze swoich moździerzy, dzięki którym większość niemieckich oddziałów pozostawała spinowana. To powodowało, że Alan musiał pobierać battle countery i sytuacja Niemców stawała się bardzo poważna. Jednak kiedy Sowieci zbliżyli się do granic miasta, niemieckie działa poczęły dziesiątkować czerwone czołgi. Alanowi udało się nawet uzyskać wsparcie artyleryjskie. W końcu obaj gracze znaleźli się na granicy załamania, jednak to Campbellowi udało się zniszczyć ostatnią Panterę co wystarczyło by złamać Niemców. Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


Campbell's relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1043570349014271&id=158670127504302

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666845149113

4 komentarze: