środa, 9 kwietnia 2014

Polska 1944 (35) Niemcy. Poland 1944 (35) Germans.

Pod koniec zeszłego roku Bill odsprzedał mi część swoich niepomalowanych Niemców w skali 20mm. Wszystkie figurki pochodzą od Britannia Miniatures. Malować je zacząłem w połowie stycznia i właśnie skończyłem pierwszą ich część. Na razie muszę sobie zrobić małą przerwę od figurek w tej skali i pomalować "kilka" pojazdów.
At the end of last year I bought from Bill some part of his unpainted 20mm Germans. All figures are Britannia Miniatures. I have started painted them in the middle of January and now I have finally finished their first part. Right now I need to make a little break from figures of that size and paint "few" vehicles instead.
Oto  figurki:
Here are the figures:
ded
Radios
Panzerfausts
Panzershreck teams  + 2 spare loaders.
tripod MG42 teams
tripod MG34 teams
sniper teams
MG42 teams
MG34 teams
Spare M34s
Flamethrowers.
AT Grenades
SMGs (1)
SMGs (2)
SMGs (3)
StG44s
PPSh
Rifles (1)
Rifles (2)
Rifles (3)
Rifles (4)

Razem: 142 figurki.
Together: 142 figures.

I dwa ostatnie zdjęcia:
And last couple pictures:
On the table.
Boxed

6 komentarzy: