wtorek, 7 lipca 2015

Latvia 1919. Łotwa 1919.

Last Thursday we tried another game with the Setting the East Ablaze. We are going to use this set for our incoming AB1 game in October, so it was another opportunity to better understand the rules. As this game is card driven game, when every unit is activated on its card, we need something different than this. The new idea was to activate any unit on the side card, that mean that every fraction had the number of their cards, the same as number of units in their colors. This made the activation much similar to Bolt Action dice system. Good but I am afraid that it will not be good enough. It worked with 5 players, but I am afraid it won't work with 16-18 players. Anyway we still looking for the best solution of that problem.
W ostatni czwartek znów próbowaliśmy gry z zasadami Setting the East Ablaze. Mamy zamiar użyć ich podczas naszej dużej gry grupy AB1 w październiku, więc była to kolejna okazja by lepiej zapoznać się z tymi zasadami. Jako, że jest to gra w której jednostki aktywuje się na ich karty, potrzebowaliśmy czegoś innego. Nowym pomysłem była aktywacja na odpowiednie karty dla kazdej ze stron, to znaczy każda frakcja ma pewną liczbę swoich kart, w swoim kolorze i w ilości odpowiadającej liczbie jednostek. To zbliżyło aktywację do tej znanej z gry Bolt Action. Dobre, jednak w moim odczuciu niezbyt dobre. Zdało to egzamin przy 5 graczach, jednak mam pewne wątpliwości, czy sprawdzi się to przy 16-18 graczach. W każdym bądź razie cały czas poszukujemy najlepszego rozwiązania tego problemu.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA:SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam, Jack Glanville

1. Forces. Siły.


WHITES/BIALI
(Tim Watson, Bartek Żynda)

Commander
Officer
2 x Infantry Coys (C2)
2 x Infantry Coys (C3)
2 x Cossack Squadrons
Tachanka
HMG
Armoured Car
Field Gun
FT-17 tank

LATVIANS/ŁOTYSZE
(Jack Glanville)

Officer
4 x Infantry Coy
HMG

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

Commander
Officer
8 x Infantry Coy
Field Gun
2 x HMG

2. The game. Gra.


In our game the White and Latvian forces were going to clear the village taken by the Bolsheviks. The Whites moved the worst troops supported by cavalry forward to recognize the enemy positions with the fight. It finished with heavy loses, they lost cavalry squadron and infantry company, whereas the second infantry company had to withdraw off the Red's firing range. Revolutionists took their positions in the building and another White charge wouldn't be good idea and probably would finished with total massacre of attacking units. To softer them up and to take Bolshevik whole attention, Whites used all their heavy weapons to fire at them from the distance. This tactic worked well, as this helped Latvians to do their job...
W naszej grze siły Białych i Łotyszy miały za zadanie oczyścić wioskę z Bolszewików. Biali rzucili swoje gorsze jednostki wsparte kawalerią do przodu, aby walką rozpoznać pozycje wroga. To skończyło się wysokimi stratami, utracono szwadron kawalerii i kompanię piechoty, druga kompania piechoty musiała wycofać się z zasięgu ognia Czerwonych. Rewolucjoniści zajmowali pozycje we w wiejskich budynkach i następna szarża Białych nie była najlepszym pomysłem i najprawdopodobniej zakończyła by się totalną masakrą atakujących oddziałów. Aby zmiękczyć obronę i wziąć na siebie całą uwagę Bolszewików, Biali użyli całej dostępnej ciężkiej broni by ostrzeliwać ich z dystansu. Ta taktyka się sprawdziła i pomogła Łotyszom w ich pracy...

When the Whites were massacred at the outskirts of the village, Latvians move their troops forward ahead. Although they were attacked from flank by hidden Bolshevik unit (they managed to destroy them in hand to hand fight), finally they managed to reach the buildings of the village and with brave charge they occupy the first house. Because of the lack of time they can not continued their advantage and therefore the game finished with a draw.
Kiedy Biali byli masakrowani na obrzeżach wioski, Łotysze ruszyli mocno do przodu. Mimo, że zostali zaatakowani od flanki przez ukryty w zasadzce oddział bolszewicki (udało się im go zniszczyć w starciu na bagnety), w końcu dotarli oni do zabudowań miejscowości i dzielnym atakiem zajęli pierwszy dom. Z powodu braku czasu nie mogli oni jednak kontynuować swojego natarcia i gra zakończyła się remisem.

3. Summary. Podsumowanie.


As it was said at the beginning, we still have a problem with the game speed. In my opinion is still not good for our future big game. I suggested some solution taken from other systems like Chain of Command or Battlegroup games. Anyway we still need to find something to make this thing sorted. As for the rules I am still not agree with all rules as they are. For me the HMG crew should be treated as the normal infantry, if we are talking about hitting the team with that weapon and not like it has place right now, like the guns with the armour. There is few other things I dislike, however I can live with them. At this stage we still need more games (I hope to use my Poles soon, as they are nearly finished).
Tak jak było to wspomniane powyżej, cały czas mamy problem z prędkością gry. W moim odczuciu nie jest ona wystarczająca dla naszej przyszłej dużej gry. Zaproponowałem kilka rozwiązań zapożyczonych z innych gier, takich jak Chain of Command czy też gier z serii Battlegroup. Cały czas musimy w końcu znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu. Co do zasad to wziąż nie zgadzam się z nimi w całości. Dla mnie załogi ckm'ów powinny być traktowane tak jak zwykła piechota, jeżeli mówimy o trafianiu zespołu z tą bronią a nie jak to ma miejsce obecnie, jak działa z osłoną. Jest jeszcze kilka innych rzeczy z którymi się nie zgadzam, jednak byłbym w stanie je zaakceptować. Na razie potrzebujemy więcej gier (mam nadzieję wkrótce użyć moich Polaków, którzy są już prawie na ukończeniu).

4. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy:

 1. Nice looking game Bart, splendid and unsual minis...

  OdpowiedzUsuń
 2. Lovely stuff Bartek!

  As far as people spotting goes I recognised Jack, Derek, Bill and what i assume to be Jim's pants!!

  Darrell.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Darrell. You are right about Jack, Derek and Bill. That pants belong to Tim, I believe. I have not seen Jim in the club for ages now, he is dedicated to the computer games right now, however I have seen him on Lardies Day, so there is still hope for him ;)

   Usuń
 3. Awesome looking game Bart!

  OdpowiedzUsuń