wtorek, 21 lipca 2015

Galleys, Guns and Glory - game 4th/gra czwarta.

Last Thursday we had another game with Galleys, Guns and Glory. Our club had been chosen for play tests of that rules and this was 5th game in club (it was my 4th game) with 4 veterans and 4 newbies to this rules. This time we used the same amount of the ships as we had them last time. As far as I know more ships are shipping to us from US among others is big galleasa for Venetians! Finally our club is going to put this game as a participation game during the Crisis 2015 in Antwerp, Belgium so still few more games with this set will be played later.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Galleys, Guns and Glory. Nasz klub został wybrany do play testów tych zasad i to była już piąta gra w klubie (moja czwarta) z czterema weteranami i czterema nowymi graczami. Tym razem użyliśmy identycznej ilości okrętów jak w poprzedniej grze. Wiem jednak, że więcej okrętów przybędzie niedługo ze Stanów, między innymi wielka galeasa dla Wenecjan! W końcu nasz klub zdecydował się wystawić te zasady jako naszą grę podczas Crisis 2015 w Antwerpii w Belgii (będzie można wziąć w niej udział), więc jeszcze kilku gier z tymi zasadami możecie się spodziewać.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.


HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA:
Papal/Papiestwo - Campbell Hardie
Kingdom of Spain/Królestwo Hiszpanii - Bartek Żynda
Order of Malta/Zakon Maltański - Brian Philips
Republic of Venetia/Republika Wenecji - Angus Konstam

2 Laternas
5 Galleys
6 Galliots

OTTOMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMAŃSKIE:
(Ray Neal, John Glass, Derek Hodge, Jack Glanville)

2 Laternas
4 Galleys
8 Galliots

2. The game. Gra. 


The Ottoman fleet was divided the same as the Christian fleet into four squadrons. From the beginning the game divided into three battles, that are: involved Spanish squadron, Papal squadron, which later joined into one battle and the last one involving Maltese and Venetian ships. The first lost was the galliot sunk by spanish guns. The Spanish squadron very easy managed to destroy one of the Turkish squadrons (Spaniards sunk 2 Turkish galleys and 2 galliots, with a lost of 1 galley), however attack from the flank by the galley from the other Turkish squadron cost losing of Spanish laterna.
Osmańska flota była również, tak jak flota chrześcijańska podzielona na cztery eskadry. Od początku gra podzieliła się na trzy starcia, to jest: z eskadrą hiszpańską, papieską, oba te starcia na kóńcu połączyły się w jedno starcie i ostatnie w które zaangażowane były okręty maltańskie i weneckie. Pierwszą stratę zanotowali Turcy, którzy utracili galiota od ognia hiszpańskich armat. Hiszpańska eskadra dość łatwo poradziła sobie z jedną z tureckich eskadr (Hiszpanie zatopili 2 tureckie galery i 2 galioty za cenę utraty 1 galery), jednakże atak od flanki przez galerę z następnej tureckiej galery kosztowało utratę hiszpańskiej laterny.

Papal squadron has been attacked by small Turkish ships and this wasn't good tactic as in the series of boards Papal ships managed to destroy attackers (Papal lost 2 galliots vs 3 Turkish galiots lost) and after this they were able to support the Spaniards. Papal galley board the Turkish galley and won the melee. This finished the battle on the Christian left flank.
Eskadra papieska została zaatakowana przez małe okręty tureckie i nie było to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w serii abordaży, okrętom papiestwa udało się zniszczyć atakujących (Papiestwo straciło 2 galioty vs 3 tureckie galioty zatopione) i po tym mogło wesprzeć Hiszpanów. Papieska galera starła się z turecka galerą i w walce wręcz osiągnęła zwycięstwo. To zakończyło walkę na chrześcijańskiej lewej flance.

The Venetian nad Maltese ships were fighting together, however Maltese moved to much forward and were destroyed by main Turkish squadron. Venetians once again proved their great value. Their guns massacred one turkish squadron and finally moved against main Turkish squadron (at this moment it was last Turkish laterna). In big boarding action the Turkish crew were slaughtered and the whole game finished with Holy League victory!!!
Weneckie i maltańskie okręty współdziałały razem, jednak Maltańczycy wysunęli się zbyt do przodu i zostali zniszczeni przez główną turecką eskadrę. Wenecjanie z kolei po raz kolejny udowodnili swoją wielką wartość i swoimi działami rozgromili turecką eskadrę i w końcu zwrócili się przeciwko głównej eskadrze tureckiej (w tym momencie składającej się z jednaj laterny). W wielkiej akcji abordaży turecka załoga została zmasakrowana i cała gra zakończyła się zwycięstwem Świętej Ligi!!!

3. Summary. Podsumowanie.


HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA:

Lost/Utracono:

1 Laterna
4 Gallyes
4 Galiots
51 crew

OTTOMANS/OSMANOWIE:

Lost/Utracono:

all ships
all crew (64)

4. Links. Linki.


Some pictures from the game on Derek's blog:
Kilka zdjęć na blogu Dereka:
http://dereksweetoys.com/2015/07/galleys-guns-and-glory/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DereksWeeToys+%28Derek%27s+Wee+Toys%29

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157656108307846

4 komentarze:

 1. Great looking game, very colourful!

  OdpowiedzUsuń
 2. The last 13 galleys and a galleass have arrived and are painted. Just need to rig and lag them.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Very good. Can not wait to see galleassa in action!

   Usuń