sobota, 21 września 2013

In Her Majesty’s Name

Usually when i raport the games played by myself, they are mostly with historical background. But sometimes, from time to time I like to play something extraordinary. This is the reason I played the In Her Majesty's Name, the steampunk skirmish from Osprey. It was the second game in the club with this system and not everything went smooth, but the game itself was quite enjoyable and very funny as well.
Zazwyczaj gry, które opisuję mają jakieś poparcie historyczne, ale od czasu do czasu lubię zagrać w coś niecodziennego. To był powód aby zagrać w In Her Majesty's Name, steampunkowy skirmisz od Ospreya. To była dopiero druga gra z tymi zasadami i nie wszystko poszło gładko ale i tak gra była bardzo zadowalająca i bardzo zabawna.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
Somewhere in India... Gdzieś w Indiach...
...there is the temple... ...jest światynia...
...placed in forgoten city. ...położona w zapomnianym miejscu.
 
1. Sides/Strony.
 
In this system you lead an Adventuring Company, a group of extraordinary heroes together with some support team. Remember that, this is alternative world, so the heroes have sometimes special abilities. For more details of those troops, visit the Osprey site, or just google it. In our game we used five teams, which ware:
W tym systemie prowadzisz kompanię Poszukiwaczy Przygód, składająca się z niezwyczajnych bohaterów wraz z wspierającym ich zespołem. Pamiętajcie, że jest to alternatywna rzeczywistość, tak więc i bohaterowie posiadają czasem specjalne zdolności. Na temat szczegułów tych grup, polecam odwiedzić stronę Ospreya, lub zwyczajnie wyguglować temat. W naszej grze użyliśmy następujących zespołów:

 • The Cult Of Kali (Colin Jack)
 • Black Dragoon Tong (Mr Ray)
 • Lord Curr Company (Bartek Żynda)
 • Princess Alexandra's Naval Landing Party (Bill Gilchrist)
 • Torchwood (Campbell Hardie)

2. The game/Gra.
In our game we fought to controll as much buildings as we can. Every building gave at the end of the game right to throw a D10 dice - the number of victory points.
W naszej grze walczyliśmy o to by kontrolować jak najwięcej budynków. Każdy budynek dawał prawo do rzutu kością K10 - dającą ilość punktów zwycięstwa.

2.1. Princes Alexandra's Naval Landing Party vs. Lord Curr Company vs. Torchwood
For all the time, our game divided on the few almost separate fights. In the first the Alexandra's ladies fought against the Torchwod team and Lord Curr Company. As the Curr's guys avoid any melees over here and used only the rifles here, the Torchwood team belived in melee only. The worst situation had the Princess team. Being attacked from both sides, finally had broke and all ladies had been removed... There was no directly fight between Lord Curr and Torchwood, however Lord, himself tryed to hit one of the Torchwood team member, but not very succesfull.
Przez cały czas, nasza gra podzieliła się na kilka osobnych strać. W pierwszym z nich  panienki księżniczki Aleksandry starły się z siłami Lorda Curr i drużyną Torchwood. O ile żołnierze lorda starali się unikać tutaj walki wręcz i użyli tutaj wyłącznie strzelb, tak Torchwood zawierzył jedynie rozstrzygnięciu w walce w zwarciu. Najgorszą sytuację miały tutaj panny od Księżniczki. Będąc atakowane z obydwu stron, w końcu zostały złamane i wszystkie usunięte z gry... Pomiędzy siłami Lorda Curr a Torchwood nie było bezpośrednich walk, jednakże Lord, sam we własnej osobie próbował ustrzelić jednego z członków Torchwood, ale bezskutecznie.

2.2. The Cult of Kali vs. Black Dragon Tong.
The main fight for those two teams had place around the temple. It was diverted into one huge melee, which never been solved. It finished with the draw, as none of the teams get any result.
głowne walki toczyły się wokół świątyni. W końcu wszystko tutaj obróciło się w jedną gigantyczną bijatykę, jednakże żadna ze stron nie osiągnęła tutaj widocznego rezultatu i starcie zakończyło się remisem.

2.3. The Cult of Kali vs. Lord Curr Company.
Both sides for the long time tried to ambush each other. Finally everything ended with few melees. The Curr's team successful defended the building, but had to use all heroes besides of Lord Curr, who was busy with the first fight. The whole fight had never been solved here, but in better position was the Curr's team.
Obie strony przez długi czas próbowały zaskoczyć siebie nawzajem. W końcu wszystko przeobraziło się w kilka walk wręcz. Drużyna Curra szczęśliwie obroniła budynek, chociaż musiała użyć tutaj wszystkich swoich bohaterów, oprócz samego Lorda, który akurat zajęty był pierwszym pojedynkiem. Cała walka nie została ostatecznie rozstrzygnięta, jednak w dużo lepszej sytuacji znajdowała się drużyna Curra.

2.4. The Lord Curr Company vs. Black Dragon Tong.
It was the shortest fight of the game. It had happend at the end of the game. The Curr soldiers with their rifles killed two members of the Black Dragon team and I think that they secured the victory of their team. The Dragon team in that time had three buildings, whilst the Curr team had four buildings. Thanks that action, the Dragon team stopped, and never got the last building.
Była to najkrótsza z walk gry. Rozegrała się już na sam jej koniec. Żołnierze Curra przy użyciu swoich strzelb zabili dwóch członków drużyny Czarnego Smoka i myślę, że w ten sposób zabezpieczyli zwycięstwo swojego zespołu. Drużyna Smoka w tym czasie posiadała trzy budynki, natomiast zespół Curra cztery. Dzięki tej akcji, Smoki zostały zatrzymane i nie były w stanie zająć kolejnego budynku.

3. Results of the game/Rezultat gry.

At the end of the game the order was:
Na zakończenie gry kolejność była następująca:

1. Lord Curr Company - 4 buildings - 27 VP
2. Black Dragon Tong - 3 buildings - 21 VP
3. The Cult of Kali - 3 buildings - less than 20 VP
4. Torchwood - 1 building
5. Princess Alexandra's Naval Landing Party - 0 buildings.

4. Summary/Podsumowanie.
The system is quite well designed. It is fast playing game. Is good, however ther are some buts. I'm dissapointed that there is no extra modificators when you are shoting at Point Blank or minuses when there is shooting on long distance. The same is with the MGs, at the short range, those weapon should be very deadly, but it isn't. The strong side of the game are the abilities of the heroes. Every of them have his strengths and weaknesses, what made the characters very ballanced. Any way very good game for every entusiastic of the steampunk reality, and for everyone who want to play something different.
System jest dość dobrze zaprojektowany. Jest to gra z rodzaju tzw. fast play. Jest dobra, jednak pojawia się kilka ale. Jestem szczególnie rozczarowany tym, że nie ma w grze modyfikatorów przy strzelaniu na bliskie ani dalekie odległości, tak samo jest z km-ami, które na bliskim zasięgu powinny być zabójczą bronią, a taką nie są. Silną stroną gry są zdolności bohaterów. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, co czyni je bardzo zbalansowanymi. Podsumowując doskonała gra dla wielbicieli steampunka, dla reszty dobra odskocznia od gier, w jakie zazwyczaj pogrywają.

And as usual, the gallery on flickr:
I jak zawsze galeria na flickr:
 5 komentarzy:

 1. Good write up, I was tempted by this myself as a fun filler at our local club.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 2. Great report Bart, original and very nice! Once again, your table is awesome...

  OdpowiedzUsuń
 3. Hi there Bartek,

  A very interesting 5-way battle report. Thank you for sharing it with us.
  I understand your point about Point Blank and Short Range. We chose not to do that so as to keep the rules simple. However, we encourage players to add their own House Rules :)

  Cheers,
  Craig

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Craig, thank you for your comment. That's true - your rules are very easy to learn. We will think about the some House Rules, but probably we stay as it is written in the book ;)

   Usuń