sobota, 8 lutego 2014

D-Day +2

Today continuation of our big game of Normandie landing. This is our third game and so far British did very well. About previous games you can read here:
Dzisiaj kontynuacja naszej wielkiej gry lądowania w Normanii. To już trzecia gra i jak dotad Brytyjczykom powodzi się bardzo dobrze. Poprzednie relacje możecie znaleźć tutaj:

D-Day: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/01/d-day.html
D-Day +1: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/02/d-day-1.html

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Hugh Wilson, Angus Konstam.

1. Reinforcements/Uzupełnienia.

During the third day the following forces received their reinforcements:
Trzeciego dnia poszczególne siły otrzymały swoje uzupełnienia:

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bill Gilchrist, Angus Konstam, Ray Neal, Bartek Żynda)

3rd wave of the landing troops:
3. fala desantu:

1st Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular; in truck
2nd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular, in truck
3rd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular, in Kangaroo
2 x M4 Sherman, all Regular
M10, Regular

GERMANS/NIEMCY
(Donald Adamson, Hugh Wilson, Tim Watson, Campbell Hardie)

StuG IV, Regular
SdKfz 7/1, Regular
PzKpfw 35R 731 (f), Regular
Panzerschreck team, Inexperienced
7.5 cm PaK 40, Regular

3. Game/Gra

During last two days, British finally moved out of the beach. They cleared the St.Felix-sur-Mer and made their way to the town defending by British Paras (by other called Polish - because of me, commanding them). However, the forces was not strong enough for final attack, British had to wait for their 3rd wave, to made their way from the beach to the fighting zone.
Podczas ostatnich dwóch dni, Brytyjczycy wyrwali się z plaży, oczyścili St.Felix-sur-Mer i skierowali się w kierunku miasta bronionego przez brytyjskich spadochroniarzy (przez innych nazywanych polskimi - ze względu na mnie - ich dowódcę). Jednak siły nie były wystarczające i trzeba było zaczekać na trzecią falę desantu, aby dotarła do strefy walk z plaży.

During this time, British Paras mortar spread death through German troops. The very accurate fire eliminated two German Infantry squads. There was enought for Huns. German mortar had very big luck and with the first salvo eliminated the threat. British Paras without their mortar cannot did anything more, so they just wait in the town for the troops from the beach and kept their positions till the end of the game.
W tym czasie, moździerz brytyjskich spadochroniarzy szerzył śmierć wśród niemieckich oddziałów. Jego bardzo celny ogień wyeliminował z walki dwie niemieckie drużyny piechoty. Tego było za dużo dla Hunów. Niemcy bardzo szczęśliwie dla niech wstrzelili się ogniem swojego moździerza i w ten sposób wyeliminowali zagrożenie. Spadochroniarze bez swojego moździerza nie mogli już nic zdziałać więcej, postanowili wiec pozostać w mieście i poczekać na oddziały z plaży i tym samym utrzymać swoje pozycje do końca gry.

The whole fights spread into two separate clashes. First was about the control over the main road. It started with very long duel between one of the Cromwells and StuG IV. Finally German gun was eliminated, but more German troops was hiding there. Ambushed German Infantry eliminated with their Panzerfaust British M10, but get under the fire from Cromwell and Kangaroo and had been eliminated. To deal with the German SdKfz 7/1, British called the Air Support. Typhoon with its rockets eliminated this issue very quickly. The main road was opened for British!
Całe walki rozdzieliły się na dwa różne starcia. Pierwsze dotyczyło kontroli nad główną drogą. Zaczęło się od bardzo długiego pojedynku pomiędzy jednym z Cromwelli i StuGiem IV. W końcu niemieckie działo zostało wyeliminowane, lecz ukrywało się tam więcej Niemców. Zamaskowana niemiecka piechota przy użyciu panzerfausta wyeliminowała brytyjski M10, jednak dostała się pod ogień Cromwella i Kangaroo i w ten sposób została wyeliminowana. By poradzić sobie z niemieckim SdKfz 7/1, Brytyjczycy wezwali wsparcie lotnicze. Przybyły Typhoon bardzo szybko poradził sobie z tym kłopotem za pomocą swoich rakiet. Główna droga była otwarta dla Brytyjczyków!

The second clash was about the town hold by British Paras. It started with British tanks assaulted the town. Very quickly they get under the fire from the French tanks in German service. Sadly for German tanks, British were much better and when tanks from the main road join to the fight, they had no chance and all had been eliminated. Finally to tanks joined British infantry and started to cleared the last German positions in the town. Some surprice for British was ambushed Panzerschreck team. They tried to destroy one of the British Shermans, but failed and after that they had been eliminated by British infantry. Finally Germans were onlu inside the Church, however they had been surrounded by British. The war was over for them!
Drugie starcie rozegrało się o miasto dotąd bronione przez brytyjskich spadochroniarzy. Zaczęło się od szturmu brytyjskich czołgów na miasto. Bardzo szybko dostały się pod ogień stacjonujących tutaj francuskich czołgów w niemieckiej służbie. Na nieszczęście dla Niemców ich czołgi były znacznie gorsze od brytyjskich i gdy do walki dołączyły czołgi z głównej drogi nie miały żadnych szans na powodzenie i wszystkie zostały zniszczone. W końcu do czołgów dołączyła piechota by oczyścić pozostałe niemieckie pozycje. Niemałym zaskoczeniem dla Brytyjczyków był zamaskowany zespół z panzerschreckiem. Próbowali wyeliminować jeden z brytyjskich Shermanów, jednak nie udało im się to i następnie sami zostali wyeliminowani przez brytyjską piechotę. W końcu w rękach niemieckich pozostał jedynie kościół, ale był on otoczony przez Brytyjczyków. Dla tych Niemców wojna się skończyła!

3. Summary. Podsumowanie.

It was our last game with this scenario. The British victory was full, Germans had no chances to win this game. Once again I would like to said thank you to Hugh for keeping the unchanged magnificient table for almost four weeks and for Suzanne (his wife) for preparing the snacks for us. For next game we comming back to our club, where we are going to check the "new" suplement to the Battlegroup rules: Fall of the Reich.
To była nasza ostatnia gra z tym scenariuszem. Brytyjskie zwycięstwo było pełne, Niemcy nie mieli żadnych szans na wygranie tej gry. Jeszcze raz chciałbym podziękować Hughowi za trzymanie przez prawie cztery tygodnie niezmienionego stołu i Suzanne (jego żonie) za przygotowywanie przekąsek dla nas. W następnym tygodniu powracamy do klubu by sprawdzić "nowy" dodatek  Battlegroup: Fall of the Reich.

Some links:
Kilka linków:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:
Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:


8 komentarzy:

 1. Looks like a great game Bart! Lovely photos and report. Wonderful stuff guys!

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetne zdjęcia i ciekawy raport :) Gratuluję zwycięstwa ;) Ja jestem sceptycznie nastawiony do Bolt Action- po pobieżnej lekturze przepisów sprawiają dla mnie wrażenie zbyt abstrakcyjnych ;) Wolę Operation Squad, a jako że niedawno twórcy OSa wypuścili system do walk na poziomie plutonu- Assault Platoon- to pewnie i w to się wkręcę. W moim klubie zaszczepiłem zainteresowanie drugowojenną "jedynką" (starciami, gdzie przelicznik modeli do żołnierzy jest 1:1), więc wkrótce pewnie powstanie i jakiś nasz autorski system ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bolt Action, ma to do siebie, że ze względu na swoją prostotę ma zagorzałych przeciwników. BA jest doskonały, kiedy chcesz kogoś wciągnąć w wargaming lub chcesz rozegrać grę towarzyską (nadaje się też doskonale do turniejów), właśnie ze względu na swoja mechanikę, wszystko jest bardzo przejrzyste i nie ma kombinowania z mnóstwem statystyk itp. Ja na tym poziomie bardziej preferuję Battlegroup, ze względu na dużo większy realizm. Co do systemów niższych, to sam myślę nad czymś swoim (walki miejskie itp). Chętnie więc bym poznał Wasze zasady. Pozdrawiam i dziękuje za komentarz.

   Usuń
 3. I think this your best pictures Bart! Some of them (well, with this beautiful air support for me) are really stunning! Excellent work!
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oh I'm really happy, that you enjoyed the report. I have to admit that the smoke effect is really amazing. Thank you Phil.

   Usuń
 4. Excellent AAR. It's nice to see a full Normandy game from the initial landing to the breakout from the beachhead. Thanks for sharing!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you AJ. It was good experience to play that game especially on the table like this.

   Usuń