poniedziałek, 4 lutego 2019

1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw. 1. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Today 1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw. It will be part of my army created for our big AB1 game in March this year. My plan is to create a division of two infantry brigades (2 regiments each) till that time. In my plans, I am going to create a cavalry brigade, but still thinking about what to put inside. All my units will be in uniforms from 1810. The battalion will be consist of 4 fusilier companies, 1 grenadier and 1 voltigeur. Voltigeurs will create a skirmish screen for the battalion. I decided to do 2 battalion regiment, as for the most of the time it operated like that. All figures are from Front Rank. I did not found big mistakes in uniforms on those figures. However, to be historically correct I had to cut the feathers from officers hats. Together with an infantry regiment, I painted two 6 pounder guns, which will create the batteries for my brigades. Sadly Front Rank made here a lot of mistakes. The gaiters have a strange shape, the bottom is correct, but the top looks like Hungarian type boots, which is wrong. Also, the artillery pack consist of an Austrian gun, but much more correct would be the Prussian gun, as that gun was much more popular. So far battalions don't have banners. I will make them later.
Dzisiaj 1. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego. Będzie on częścią armii tworzonej z myślą o grze grupy AB1 w marcu tego roku. Moim zamiarem jest stworzenie dywizji składającej się z dwóch brygad piechoty (w każdej 2 pułki piechoty) do tego czasu. W moich planach jest również stworzenie brygady kawalerii, jednak cały czas zastanawiam się jaki będzie jej skład. Wszystkie moje oddziały będą w mundurach z 1810 roku. Bataliony będą się składać z 4 kompani fizylierów, 1 grenadierów i 1 woltyżerów. Woltyżerzy stworzą ekran obronny przed batalionem. Zdecydowałem się by każdy pułk składał się tylko z dwóch batalionów, ponieważ przez większość czasu tak właśnie te oddziały operowały. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank. Nie znalazłem zbyt dużych błędów w umundurowaniu na tych modelach, jednak by być poprawnym historycznie, oficerom należy uciąć kity z ich kapeluszy. Razem z pułkiem piechoty pomalowałem dwa działa 6 funtowe. Stworzą one baterie dla moich brygad. Niestety Front Rank popełnił tu szereg błędów. Kamasze mają dziwny kształt u góry, przypominające buty typu węgierskiego, co jest oczywistym błędem. W zestawach z działami włożono doń działa austriackie, a powinny być pruskie, które były znacznie bardziej popularne. Na razie bataliony nie posiadają sztandarów, te dorobię im później.All my units are painted according to the directions from the fantastic book of Ryszard Morawski and Adam Paczuski: 'Army of Duchy of Warsaw: Infantry'. Available in the publisher shop, link below. Highly recommended!
Wszystkie moje oddziały zostały pomalowane zgodnie ze wskazówkami z fantastycznej książki Ryszarda Morawskiego i Adama Paczuskiego: "Wojsko Księstwa Warszawskiego: Piechota". dostępna jest ona ze sklepu wydawcy, link poniżej. Bardzo polecam tą publikację!http://www.karabela.waw.pl/

10 komentarzy: