piątek, 8 maja 2015

Ironclads.

Last week we finally had a game with Bill's Ironclads. Since our last game Bill has changed few details of the rules, so we were able to try them in the game.
W zeszłym tygodniu w końcu mogliśmy się spotkać przy Ironclads Billa. Od naszej ostatniej gry, Bill zmienił kilka detali w zasadach i mieliśmy możliwość wypróbowania ich w grze.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist.

1. Forces. Siły.


UNION/UNIA

1st SQUADRON
(Tim Watson)

USS Tecumsah
USS Manhattan
USS Passiac

2nd SQADRON
(Bartek Żynda)

USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Miami
USS Ceres

CONFEDERATE/KONFEDERACJA

1st SQUADRON
(Angus Konstam)

CSS Atlanta
CSS Albemarle
CSS Palmetto State

2nd SQUADRON
(Ray Neal)

CSS General Beauregard
CSS General Sumter
CSS Governor Moore

COASTAL DEFENCE
(Ray Neal)

Fort Nicola (10 heavy, 2 medium and 4 light guns)
Fort Ray II (6 medium and 2 light guns)
Fort Bartovsky (4 medium and 2 light guns)

2. The game. Gra.


In our game the Union fleet had to silent the Confederate forts and destroy the Rebel fleet, To fulfill this plan we decided to move forward to the bay, 1st Squadron had to deal with Fort Bartovsky and my squadron destroy the Fort Ray. Lucky for Confederate fleet did not react so we managed to silent both forts with our minor damages.
W naszej grze flota unii miała za zadanie uciszyć konfederackie forty i zniszczyć rebeliancką flotę. Aby wykonać ten plan zdecydowaliśmy się wpłynąć do zatoki, pierwsza eskadra miała zająć się Fortem Bartovsky, natomiast moja miała zniszczyć Fort Ray. Szczęśliwie dla nas konfederacka flota nie reagowała i udało nam się oba uciszyć, przy naszych minimalnych uszkodzeniach.


Finally, when we get deep into the bay, Confederate moved their ships, however only 2nd Rebel Squadron moved to the action. This time the raming action did not succeed and my ships decimated enemy ships. Two ships stroke their colors (CSS General Beauregard and CSS Governor Moore) and the third, CSS General Sumter quickly moved away from the battlefield.
W końcu, kiedy weszliśmy głębiej do zatoki, konfederackie okręty się ruszyły, jednak tylko druga rebeliancka eskadra. Tym razem taranowanie nie wyszło i moje okręty zdziesiątkowały wrogie jednostki. Dwa z nich poddały się (CSS General Beauregard i CSS Governor Moore) a trzeci, CSS General Sumter szybko opuścił pole walki.

More or less in this moment the 1st Confederate squadron moved into the action. Having fresh ships they though that it will be piece of cake for them. It could be, but the Union ships were far behind them, busy with Fort Nicola. Heavy guns becomes hard nut to crack for the Union ships. With the minimal damages they managed to force USS Sassacus to stoke the colors. At this moment we had to finish our game, as the time was over. Union claim a minor victory as one squadron was eliminated and two forts was not able for any action.
Mniej więcej w tym momencie do akcji weszła pierwsza konfederacka eskadra. Posiadając świeże okręt, wydawało im się że będzie to łatwizna dla nich. Mogła być, jednakże okręty Unii były już daleko za nimi zajęte Fortem Nicola. Ciężkie działa okazały się trudnym orzechem do zgryzienia dla jankeskich okrętów. Z minimalnymi uszkodzeniami ciężkie działa fortu zmusiły USS Sassacus do poddania się. W tym momencie musieliśmy jednak skończyć naszą grę, ponieważ czas nam się skończył. Ogłosiliśmy minimalne zwycięstwo Unii, jako że udało im się wyeliminować jedną z eskadr i dwa forty.

3. Summary. Podsumowanie.


UNION/UNIA:

USS Tecumsah - minor damages/minimalne zniszczenia
USS Manhattan - minor damages/minimalne zniszczenia
USS Passiac - minor damages/minimalne zniszczenia
USS Sassacus - surrended/poddał się
USS Mattasesett - minor damages/minimalne zniszczenia
USS Miami - minor damages/minimalne zniszczenia
USS Ceres - minor damages/minimalne zniszczenia

CONFEDERATE/KONFEDERACJA:

CSS Atlanta - minor damages/minimalne zniszczenia
CSS Albemarle - minor damages/minimalne zniszczenia
CSS Palmetto State - no damages/nie uszkodzony
CSS General Beauregard - surrended/poddał się
CSS General Sumter - heavy damaged, escaped/ciężkie uszkodzenia, uciekł
CSS Governor Moore - surrended/poddał się
Fort Nicola - minor damages/minimalne zniszczenia
Fort Ray II - heavy damaged, on fire/ciężko uszkodzony, pali się
Fort Bartovsky - heavy damaged, surrended/cięzko uszkodzony, poddał się

4. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
Angus put the relation on his website:
Relacja Angusa na jego stronie:
4 komentarze:

 1. Looks good, and original (for me!)...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. I hope that the rules will be finally published and all will have a possibility to try them. They are very good, simple and playable.

   Usuń
 2. Bart
  Many thanks for putting up the report as I did not manage to report it on my own blog. The rules are improving......

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You are very welcome Bill. I'm always happy to test them again.

   Usuń