wtorek, 16 kwietnia 2019

Mediterranean Sea and Boer War. Morze Śródziemne i wojna burska.

Hi! Recently I don't have a lot of time for blogging and that because I am working hard with Simon Miller (creator of To the Strongest! rules) on Polish late Medieval army list. As soon as it will be done, you will be first, who get that news. I promise! Back to the blog and gaming. During last two weeks I had two games. First with General Quarters  2WW Mediterranean naval game, Regia Marina versus Royal Navy. Second was First Boer War with The Men Would be the Kings. Both reports will be short. As soon as the list will ready, I will be back with longer posts.
Cześć! Obecnie nie posiadam zbyt dużej ilości czasu na blogowanie, a to z powodu tego, że wspólnie z simonem Millerem (twórcą zasad To the Strongest!) pracujemy nad listą armijną dla Polaków na okres późnego średniowiecza. Jak tylko będzie ona gotowa, będziecie pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą. Obiecuję! Wracając do blogu i gier. W ciągu ostatnich dwóch tygodni rozegrałem dwie gry. Pierwsza z zasadami General Quarters, drugowojenne starcie w bitwie morskiej na Morzu Śródziemnym Regia Mariny z Royal Navy. Druga to pierwsza wojna burska z zasadami The Men Would be the Kings. Oba raporty będą krótkie. Jak tylko lista będzie gotowa, obiecuję, że następne raporty będą już dłuższe.

1. Defend that convoy! Obroń ten konwój!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.REGIA MARINA
(Bartek)

Convoy:

Muzio Attendolo (LC)
Raimondo Montecuccoli (LC)
Geniere (D)
Augusto Da Mosto (D)

San Paolo (Ta)
Athena (Fr)
Aegan (Fr)

Secure team:

Gulio Cesare (B)
Caio Duilio (B)
Giovanni Da Verrazzano (D)
Nicoloso Da Recco (D)ROYAL NAVY
(Alasdair)

First attack team:

HMS Dido (LC)
HMS Aurora (LC)
HMS Sydney (LC)
HMS Sikh (D)
HMS Nubian (D)
HMS Mohawk (D)

Second attack team:

HMS Warspite (B)
HMS Neptune (LC)
HMS Jervis (D)1.2. The game. Gra.


Italian convoy had to move from one corner of the table to the other. On its way moved the first British attack team. We played with night time rules, so the visibility was 1200 yards. To be honest I did not expected that Italians will win this battle, so my plan was to strike first and then retreat under cover of my battleships (I had to roll for it every turn). The battle began and sadly for my ships all their salvos missed, however the British fire was very accurate and my ships started to suffer serious damages. Finally I decided to fire all my torpedoes and I got result! HMS Sikh has been hit by one of them and sunk. That was all for the achievement of the RM. All their ships were seriously damaged and tried to escape using the cover of the smoke. That did not helped and soon all my light cruisers were wrecks, who started to sunk. What was the worst all my convoy was in bed shape too, tanker and one freighter sunk. Happily for my forces, Italian battleships finally arrived and saved what was left from my convoy... That was not good day for the Regina Marina...
Włoski konwój musiał przepłynąć z jednego rogu stołu na drugi. Na jego drodze znalazł się pierwszy zespół brytyjski. Graliśmy z zasadami walki nocnej, widoczność była na 1200 jardów. By być szczerym, to nie wierzyłem, by Włosi byli w stanie wygrać tą walkę. Moim planem było uderzyć pierwszym  wtedy zawrócić mój konwój i uciec nim pod osłonę moich pancerników (o ich przybycie musiałem rzucać podczas każdej tury). Bitwa zaczęła się i niestety moje okręty niestety chybiły swoich celów, jednakże odpowiedź brytyjska była bardzo celna i moje okręty poczęły otrzymywać poważne trafienia. Ostatecznie zdecydowałem się odpalić wszystkie swoje torpedy i się udało! HMS Sikh został trafiony i zatonął. To były jednak wszystkie osiągnięcia RM tego dnia. Wszystkie jej okręty były poważnie uszkodzone i próbowały skryć się za zasłoną dymną i uciec. To się nie udało i wkrótce oba moje lekkie krążowniki były jedynie powoli tonącymi wrakami. Co było jednak najgorsze mój tankowiec i jeden frachtowiec zatonęły. Na szczęście dla moich okrętów, pojawiły się włoskie pancerniki i uratowały resztę moich sił... To nie był dobry dzień dla Regina Marina.1.3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon...

SESWC:

Flickr:

2. Farm. Farma.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

2.1. Forces. Siły.
BOERS/BUROWIE
(Bartek)

4 x Irregular Infantry with modern rifles
2 x gunBRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Alasdair )

4 x Regular Infantry
1 x Regular Cavalry
1 x Gun
1 x Machine Gun


2.2. The game. Gra.


Sometimes everyone can have a worst day. That was with myself last time. First we had different day of the game, Tuesday instead of Thursday as we had local election and our club was converted into polling place. That disorganised my week. I forgot that we had the game that day, so I was late for a game. Then I miscalculated my forces for the game and then argue about that for long period of time. So as you see I was a disaster that day. That affected the game, in which my Boers had to defend the farm. This obviously never happened, as my troops were badly beaten by British forces. A deserved defeat! Sorry for that day, guys!
Czasem każdy może mieć gorszy dzień. Tak właśnie było ze mną podczas ostatniego razu. Wpierw był to inny dzień na rozgrywkę, niż zazwyczaj. Spotkaliśmy się we wtorek zamiast w czwartek, a to z tego powodu, że na ten dzień zaplanowane były lokalne wybory i nasz klub pełnił funkcję lokalu wyborczego. To zdezorganizowało mój tydzień. Tego dnia zapomniałem, że mamy grę, co w konsekwencji skończyło się tym, że byłem dość dużo spóźniony. Potem źle obliczyłem wartość punktową moich oddziałów i jeszcze się o to sprzeczałem przez dłuższy czas. Tak więc widzicie, że byłem porażka tego dnia. To wpłynęło na grę, w której moi Burowie mieli bronić farmy przed Brytyjczykami. To oczywiście się nie stało, moje oddziały zostały mocno przetrzebione przez Brytyjczyków. Zasłużona przegrana! Przepraszam Was Panowie za ten dzień!


2.3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon...

SESWC:
To be updated soon...

Flickr:

10 komentarzy: