niedziela, 10 listopada 2013

Battlegroup Fall of the Reich arrived!

Finally I got my copy of the new Battlegroup book: Fall of the Reich
The FotR have few new rules, like night or city fights - and I like them a lot, soon I'm going to test them. There are some changes to the Kursk rules (I do not have Overlord rules, that is why I compare this book to Kursk only). First is the troops points value. For example new Soviet Motorised Rifle Platoon has its value of 88 points and 9BR (in Kursk it was 58 and 5BR). There are new Battle Counters, some of them very hard for Germans (that's 1945, it must be hard for them!), and there are few new units too. Overall the book is quite well. There are some small mistakes in historical backgroud especially in Eastern Front part, for example: Gdynia (in the book as Gotenhafen (sic)) fell (28.03) before Danzig (30.03) not after, overall story is written correctly. I can highly recomend this set of rules, and soon I'm going to use them for my Poland 1944 games.
W końcu otrzymałem moją kopię Battlegroup: Fall of the Reich
FotR zawiera kilka nowych zasad, które bardzo mi się podobają i wkrótce zamierzam je przetestować. Jest kilka zmian w stosunku do Kurska (nie posiadam suplementu Overlord, dlatego też wszelkie porównania są do Kurska). Pierwszą z nich jest wartość punktowa. Na przykład sowiecki pluton piechoty zmotoryzowanej ma obecnie wartość 88 punktów i 9BR (w Kursku to było 58pkt i 5BR). Są nowe Battle Counters, część z nich bardzo ciężka dla Niemców (w końcu to 1945 rok i musi być im ciężko!), oraz kilka nowych oddziałów. Ogólnie cała książka jest całkiem dobra. Są co prawda małe błędy w części historycznej, szczególnie w części poświęconej wschodniemu frontowi, na przykład Gdynia (w książce jako Gotenhafen (sic)) została zdobyta (28.03) przed Gdańskiem (w książce jako Danzig)(30.03) a  nie po, ogólnie jednak historia jest opisana poprawnie. Gorąco polecam kżdemu tą pozycję, a ja zamierzam ją wkrótce wykorzystać do moich gier "Polska 1944".

My FotR copy together with free StuG III sprue from Plastic Soldier Company. Moja kopia FotR wraz z darmowym StuGiem III od Plastic Soldier Company.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz